OMNIO-statuut

Het OMNIO-statuut geeft personen en gezinnen met een laag inkomen recht op hogere terugbetalingen voor gezondheidszorg. Zo betalen zij dankzij het OMNIO-statuut minder voor geneesmiddelen, doktersraadplegingen en huisbezoeken. Ook bij een ziekenhuisopname is het persoonlijk aandeel in de kosten minder groot.

 

Via het OMNIO-statuut kan een verhoogde verzekeringstegemoetkoming gegeven worden aan klanten die nu uit de boot vallen voor de bestaande voorkeurregeling.

Enkele voorbeelden van hogere terugbetalingen

  • Voor geneesmiddelen van bv. categorie B betaal je nog maar 15 % i.p.v. van 25 % remgeld.
  • Voor geneeskundige verstrekkingen zal je meestal maar 10 % i.p.v. 25 % remgeld moeten betalen.
  • Personen met het OMNIO-statuut komen in aanmerking voor de sociale maximumfactuur en zijn ook beter beschermd tegen ziekenhuissupplementen. Ze zullen bij opname in een tweepersoonskamer geen kamersupplementen meer hoeven te betalen.

Op dit moment genieten alle personen met verhoogde tegemoetkoming ook bepaalde voordelen, die los staan van de ziekteverzekering, bv. vermindering op het openbaar vervoer. Of personen met het OMNIO-statuut ook op deze sociale voordelen recht krijgen, is nu nog niet duidelijk.