Mantelzorg

Mantelzorg en werken

Zorg je voor een zorgbehoevend familielid, of help je iemand uit je omgeving als mantelzorger, dan kun je daar op verschillende manieren tijd voor vrijmaken. Bekijk hier welke verlofsystemen er bestaan.

Verlof om dwingende reden

Ziekte, een ongeval of hospitalisatie van een persoon waarmee je samenwoont wordt beschouwd als dwingende reden. Je kunt maximum 10 dagen verlof om dwingende reden nemen per kalenderjaar. Verwittig zo snel mogelijk je werkgever. Je ontvangt geen inkomen van je werkgever, tenzij anders overeengekomen.

Tijdskrediet zonder motief

  • Mantelzorgers hebben, net zoals alle werknemers, recht op 1 jaar tijdskrediet zonder motief. Dit tijdskrediet is bedoeld om werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen. Je hoeft het motief waarom je tijdskrediet neemt niet te vermelden. Je kunt het tijdskrediet in één keer opnemen of in verschillende keren (voltijds of deeltijds). 
  • Daarnaast kun je als mantelzorger bijkomend tijdskrediet van 36 maanden aanvragen in geval van zorgverlening aan zwaar zieke gezins- of familieleden (tot de tweede graad), of voor het verlenen van palliatieve zorg. Dit is het zogenaamde 'tijdskrediet met motief'
  • Je ontvangt een uitkering van de RVA. Je kunt beide types van tijdskrediet los van elkaar opnemen.

Thematisch verlof 

Naast tijdskrediet kun je als mantelzorger thematisch verlof nemen. Dit systeem staat los van het tijdskrediet met en zonder motief. Je ontvangt een uitkering van de RVA. Vaak wordt eerst het thematisch verlof aangesproken en daarna het tijdskrediet. 

Zorgverlof, of verlof voor medische bijstand

  • Per zwaar zieke patiënt mag je je werk gedurende minimum 1, en maximum 3 maanden onderbreken. Je kunt deze periode verlengen tot maximaal 12 maanden.
  • De persoon voor wie je zorgt moet een familielid (bloed- of aanverwant) of gezinslid (personen met wie je samenwoont) zijn.
  • Je kunt zorgverlof halftijds, voltijds of 1/5 opnemen.

Ouderschapsverlof

  • Je hebt recht op 4 maanden ouderschapsverlof.
  • Je kunt ouderschapsverlof halftijds, voltijds of 1/5 opnemen, tot je kindje 12 jaar is.

Palliatief verlof

Met palliatief verlof kun je het werk gedurende één maand onderbreken. Met een nieuwe aanvraag kun je dit maximaal één maand verlengen. Per patiënt kun je dus twee aanvragen indienen.

Mantelzorgverlof

Met het mantelzorgverlof kun je als werknemer je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen, zodat je tijd krijgt om mantelzorg te verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Verlof zonder wedde

Of ook wel onbetaald verlof. Hiervoor bespreek je met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Ontdek meer over Ziekte en verzorging

Blog en nieuws

Gezond advies en het laatste gezondheidsnieuws

65-plus voordelen

Voordelen voor 65-plussers

Je krijgt tal van voordelen vanaf je 65 jaar bent. Sommige zijn gekend, voor andere moet je al een echte speurneus zijn om ze weten te vinden. Partena Ziekenfonds helpt je een handje.

Zorgverzekering verplicht

De zorgverzekering: een verplicht gegeven

Vroeger werd zorgverlening voor hulpbehoevenden, jong of oud, amper of niet terugbetaald. Om oplopende kosten te vermijden, riep de Vlaamse overheid de Vlaamse zorgverzekering in het leven. Hierdoor heeft elke 26-jarige Vlaming de verplichting elk jaar zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor ouderen.

Ouderschapsverlof aanvragen

Ouderschapsverlof aanvragen, zo doe je dat

De tijd vliegt met een kleintje in huis. Er ten volle van genieten, is dus de boodschap. Wil je graag meer tijd doorbrengen met je kind(eren)? Dan kan ouderschapsverlof een optie zijn. Maar wat houdt het precies is én hoe moet je het aanvragen?

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena