Mantelzorg

Mantelzorgpremie en vergoeding bij mantelzorg

Als mantelzorger maak je tijd vrij voor een zorgbehoevende. Misschien kun je daarvoor wat financiële ondersteuning gebruiken. Welke premies, vergoedingen of financiële tegemoetkomingen bestaan er voor mantelzorgers en zorgbehoevenden?

Mantelzorgpremie

Sommige Vlaamse gemeenten en provinciebesturen voorzien een mantelzorgpremie en/of andere tegemoetkomingen voor zorgafhankelijke personen. Het bedrag, de regels en toekenningsvoorwaarden variëren. Om te weten of je gemeente een premie toekent, neem een kijkje op rechtenverkenner.be of informeer je bij het provincie- of gemeentebestuur, of bij het OCMW van je gemeente.

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg. De zorgkas staat in voor de uitvoering ervan. De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je helpen met de indicatiestelling voor het zorgbudget

Aanmoedigingspremie

Als je gemotiveerd tijdskrediet of thematisch verlof neemt, voorziet de Vlaamse overheid een extra premie ter compensatie van het loonverlies dat niet volledig door de RVA gedekt wordt.

Andere tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden

Onze maatschappelijk werkers informeren je graag over de tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden, zoals bv. het zorgforfait voor chronisch zieken, het incontinentieforfait, palliatief forfait, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, persoonlijk assistentiebudget, verhoogde kinderbijslag, …

Contacteer ons voor advies.

Blog en nieuws

Gezond advies en het laatste gezondheidsnieuws

Mantelzorger

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

Het kan soms snel gaan. Een ziekte, een ongeval, de start van een therapie en een revalidatie kunnen ervoor zorgen dat je plots hulp nodig hebt. Gelukkig zijn er heel wat mensen die de zorg voor die persoon met veel plezier op zich nemen. Mantelzorgers, zoals dat heet. Maar wat als jij er binnenkort eentje wordt?

Zorgverzekering verplicht

De zorgverzekering: een verplicht gegeven

Vroeger werd zorgverlening voor hulpbehoevenden, jong of oud, amper of niet terugbetaald. Om oplopende kosten te vermijden, riep de Vlaamse overheid de Vlaamse zorgverzekering in het leven. Hierdoor heeft elke 26-jarige Vlaming de verplichting elk jaar zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor ouderen.

Thuiszorg ouderen

We helpen je vooruit

Naast een ziekteverzekering biedt een ziekenfonds ook een uitgebreid zorgaanbod aan. Achter dat zorgaanbod schuilt een team van professionele medewerkers waarbij je dagelijks terecht kunt voor advies en dienstverlening afgestemd op jouw persoonlijke situatie. 

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena