Sociale dienstverlening

Indicatiestelling zorgbudget

Onze Dienst Maatschappelijk Werk is gemachtigd indicatiesteller voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro voor niet-medische kosten in geval van thuiszorg of residentiële zorg voor langdurig en ernstig zorgbehoevenden.

Enkel personen die een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen hebben, kunnen in aanmerking komen voor dit zorgbudget.

Je beschikt over een attest zorgbehoevendheid

Beschik je over een attest, dan heb je automatisch recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Ook als je definitief in een woonzorgcentrum of in een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, zorgen wij ervoor dat je automatisch de tegemoetkoming ontvangt.

Geldige attesten voor automatische opening recht op het zorgbudget

 • Minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging. Dit attest verkrijg je bij je ziekenfonds.
 • Minstens score 35 op de BEL-profielschaal. Dit attest komt automatisch bij je zorgkas terecht en wordt afgeleverd door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of een dienst voor logistieke hulp.
 • Minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Dit attest verkrijg je bij je ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 • Minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf. Dit attest verkrijg je bij je ziekenfonds.
 • Minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting. Dit is alleen geldig als je verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie. Dit attest verkrijg je bij je ziekenfonds.
 • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind.
 • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal, samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3.
 • Kine-E-attest, dat je verkrijgt bij je ziekenfonds. Dit attest is alleen geldig als je al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal.

Nog geen attest zorgbehoevendheid?

Wij helpen je graag verder. Onze Dienst Maatschappelijk Werk heeft een erkenning van de Vlaamse Overheid als gemachtigd indicatiesteller. Dit betekent dat een maatschappelijk werker van Partena Ziekenfonds bij jou thuis langs kan komen om je zorgbehoevendheid vast te stellen.

Hoe gaat dit in z'n werk?

 1. De vaststelling gebeurt aan de hand van een vragenlijst die de overheid ter beschikking stelt, om zo een zicht te krijgen op jouw dagelijks functioneren.
 2. Terug op kantoor bekijkt de maatschappelijk werker alle informatie en berekent hij/zij voor jou de score. Deze score bepaalt of je in aanmerking komt voor de vergoeding.
 3. Tenslotte word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wil je een contactpersoon opgeven voor jouw dossier?

Zorgt een partner, een familielid of een buur voor jouw administratie? Of ben je zorgbehoevend en regelt een mantelzorger alles voor jou? Dan is het vast nuttig dat ook wij jouw contactpersoon kunnen bereiken bij vragen over jouw dossier. Laat hiervoor je contactpersoon registreren in jouw dossier.

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena