Onthaalouders

Onze werking

Op zoek naar professionele kinderopvang met een persoonlijke toets? Welkom bij de onthaalouders van Partena en OZ Kinderopvang.

Onze onthaalouders staan in voor de opvang van kinderen tot kleuterleeftijd. Daarnaast beschikken we ook over een aanbod voor- en naschoolse kinderopvang, vakantieopvang en themagerichte zaterdagopvang voor kinderen tot 12 jaar. Ook kinderen met extra zorgbehoeften kunnen bij ons terecht. Ze worden samen met de andere kinderen opgevangen en krijgen aangepaste begeleiding.

Pedagogisch beleid

 • Onze gekwalificeerde en ervaren onthaalouders vangen je kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer.
 • De onthaalouders zorgen dagelijks voor gezonde voeding met voldoende afwisseling.
 • Elk kind krijgt de ruimte om zich volgens eigen ritme te ontplooien. Hiervoor spelen we in op de individuele behoeften van de kinderen, we zorgen voor een vlotte aanpassing van de thuissituatie naar de opvang en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling door hen uit te dagen om op eigen tempo nieuwe dingen uit te proberen.
 • We kiezen voor een verticale werking. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden samen in één groep op ontdekking gaan. Baby’s en kruipers leren veel van peuters. Hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en hun taalontwikkeling gaat sneller. Peuters leren rekening te houden met de kwetsbaarheid van baby’s.
 • We stimuleren buitenspelen.
 • De verantwoordelijke waakt actief over de kwaliteit van de opvang. We volgen hierbij de nieuwste ontwikkelingen van Kind en Gezin.
 • Alle kindjes die bij ons starten kunnen 2 halve dagen komen wennen. Zo kan het kindje op een rustig tempo de opvang leren kennen. 

Professionele opleiding en begeleiding

 • Alle onthaalouders beschikken over een geldig kwalificatiebewijs door opleiding en/of ervaring, of genoten op zijn minst een basisopleiding en beschikken over pedagogische inzichten.
 • Elke onthaalouder wordt persoonlijk begeleid en gecoacht.
 • Partena en OZ Kinderopvang zorgt jaarlijks voor vormingen die inspelen op de behoeften van de onthaalouders.
 • Via begeleidingsbezoeken spelen de verantwoordelijken in op de individuele noden van de kinderbegeleiders.

Waarden

 • We streven naar een respectvolle omgang met de kinderen, én ook met de ouders en onze kinderbegeleiders.
 • Elk kind moet zich in de opvang geborgen en gelukkig voelen. Het welbevinden van jouw kindje is dus heel erg belangrijk voor ons.
 • Wederzijds vertrouwen en open communicatie zijn de sleutelwoorden in de samenwerking tussen Partena en OZ Kinderopvang en ouders. Ouders en onthaalouders voeden samen je kind op.
 • Omdat geen twee kinderen gelijk zijn, creëren we voldoende ruimte om je kind op zijn niveau te laten ontwikkelen. We vertrekken hierbij altijd vanuit de kracht van je kind. 

Ervaren partners

 • Al onze onthaalouders zijn vergund door Kind en Gezin. We worden aan strenge controles onderworpen en kunnen zo de beste service bieden. We hanteren strenge normen rond opvoeding, opleidingen, infrastructuur en ontwikkeling.
 • Partena en OZ Kinderopvang beschikt over meer dan 60 locaties met onthaalouders. Daarnaast werken we ook samen met partners zoals IN-Gent VZW en Vincenthof VZW.

Op zoek naar opvang?

De Partena en OZ onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena