Kinderdagverblijven

Naar een vlotte samenwerking

Tevreden kindjes, tevreden begeleiders én tevreden ouders zijn voor ons een prioriteit. In onze relatie met de ouders staat openheid, eerlijkheid en communicatie centraal.

Onze basisafspraken

Wij zetten ons volop in om zowel de opvang van de kinderen, als de werkomstandigheden van de begeleiders, en het comfort van de ouders zo goed mogelijk te bewaken.

  • Het is belangrijk dat ouders bewust kiezen voor onze kinderdagverblijven en van bij de aanvang van de opvang op de hoogte zijn van onze werking, waarden en principes.
  • Onze kinderbegeleiders beschikken over de nodige pedagogische kennis en vaardigheden en worden hierin opgeleid en continu begeleid. Je kunt als ouder op hun expertise vertrouwen.
  • We hechten veel belang aan goede praktische afspraken, bijvoorbeeld over het brengen en afhalen van je kindje, over hoe je afscheid neemt 's morgens, en over wat je wel of niet meebrengt van thuis.
  • We laten ouders graag weten hoe de dag van hun kindje verlopen is. Zo is er telkens een persoonlijk overlegmoment bij het brengen en halen van je kindje.
  • Informatie over wat je kind doet tijdens de dag, hoe het zich voelt, wat het gegeten heeft, hoe het slaapje was, ... wordt bijgehouden in een elektronisch heen-en-weerschriftje. Hierin kunnen ouders en begeleiders alle info uitwisselen die ze nuttig of nodig achten.
  • Ruimte voor wederzijds overleg is voor ons heel belangrijk. Ook luisteren we graag naar jouw ideeën over onze opvang. Je kunt steeds terecht bij onze kinderbegeleiders, en ook bij de verantwoordelijke van de opvang van je kindje.

Op zoek naar opvang?

De Partena en OZ onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena