Kinderdagverblijven

Onze werking

De kinderdagverblijven van Partena en OZ staan open voor alle kinderen tussen 0 en 3 jaar en dit ongeacht hun afkomst, geslacht, cultuur of geloofsovertuiging. Ze zijn allemaal erkend door Kind en Gezin. Onze ervaren kinderbegeleiders vangen je kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer.

Professionele opvang

 • Onze brede expertise zorgt ervoor dat je je kindje elke dag met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. Wij zorgen ervoor dat je oogappel in de beste omstandigheden kan spelen, slapen en eten. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen je kindje met de beste zorgen.
 • We kiezen voor een verticale werking. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden samen in één leefgroep op ontdekking gaan. Je kindje kan zich zo optimaal hechten in de opvang. Bovendien leren kinderen op die manier veel van elkaar, én leren ze elkaar te respecteren.
 • Wij werken volgens het ritme van het kind. Zo kan elk kind opgroeien en leren op z'n eigen tempo.
 • Een pedagoog waakt dagelijks actief over de kwaliteit van de opvang in onze kinderdagverblijven. We volgen ook de nieuwste ontwikkelingen van Kind en Gezin.

Veilig, gezond en duurzaam

 • We zorgen voor de veiligheid van je kind en voorzien een degelijke infrastructuur met duurzaam en aangepast spelmateriaal en meubilair.
 • We kiezen voor gezonde en gevarieerde voeding samengesteld door een professioneel team van diëtisten. De voeding is aangepast aan de leeftijd van elk kind. Op jouw vraag kunnen we ook dieetmaaltijden (bv. omwille van allergie) voorzien.
 • Flesvoeding voor baby's breng je best zelf mee. Je bent welkom om in het kinderdagverblijf borstvoeding te komen geven. Je kunt ook afgekolfde moedermelk met je kindje meegeven.
 • Duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. Daarom houden we bij het kiezen van materialen, producten of leveranciers rekening met een ecologische aanpak.

Waarden

 • Wederzijds respect is voor ons heel belangrijk. Dit houdt in dat we streven naar een respectvolle omgang met de kinderen, én ook met de ouders en onze kinderbegeleiders.
 • Elk kind moet zich in de opvang geborgen en gelukkig voelen. Het welbevinden van jouw kindje is dus heel belangrijk voor ons.
 • Wederzijds vertrouwen en open communicatie zijn de sleutelwoorden in de samenwerking tussen Partena en OZ Kinderopvang en de ouders. Ouders en kinderbegeleiders voeden samen je kind op.
 • Omdat geen twee kinderen gelijk zijn, creëren we voldoende ruimte om het kind op zijn niveau te laten ontwikkelen. We vertrekken hierbij altijd vanuit de kracht van het kind.

Pedagogisch beleid

 • Wij werken met verticale groepen. Dat wil zeggen dat je kind van start tot eind van de opvang doorbrengt in dezelfde leefgroep, met vaste kinderbegeleiders.
 • We willen dat elk kind zich veilig en thuis voelt in de opvang. Zo krijgt het ook de maximale kansen om zich te ontplooien.
 • Binnen de opvang is er voldoende tijd en aandacht voor elk kind. Wij geven affectie en genegenheid, troosten een kind dat verdrietig is, lachen en spelen samen, en besteden aandacht aan wat je kind zelf vertelt of aangeeft.
 • Kinderen hebben bij ons voldoende ruimte om te bewegen en om op ontdekking te gaan. De ruimte is veilig en kindvriendelijk ingericht.
 • We stimuleren buitenspelen en natuurbeleving.
 • Bij alle activiteiten houden we rekening met het ritme van het kind.
 • Onze pedagoog volgt onze waarden en beleidsnormen van nabij op.
 • Alle kindjes die bij ons starten kunnen 2 halve dagen komen wennen. Zo kan het kindje op een rustig tempo de opvang leren kennen. De wendagen zijn kosteloos.

Op zoek naar opvang?

De Partena en OZ onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena