Kinderdagverblijven

Mijn opvangplan

Om de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we bij het begin van onze samenwerking een individueel opvangplan voor je kindje op.

Kindje afwezig?

Elk kind heeft in z'n opvangschema recht op een aantal respijtdagen. Dat zijn dagen waarop het kind afwezig kan zijn wegens vakantie of ziekte, en waarvoor je niet hoeft te betalen.

  • Wie een voltijds opvangplan heeft, kan rekenen op 36 respijtdagen.
  • Bij een deeltijds opvangplan krijg je een aantal respijtdagen in verhouding tot je opvangplan.
  • Het moment van in- of uitstap tijdens het jaar bepaalt ook het aantal respijtdagen van dat jaar.

Opvangplan aanpassen?

Wanneer je je kindje inschrijft in een kinderdagverblijf, stellen we een opvangcontract op. In dat contract zit ook een individueel opvangplan voor jouw kindje vervat. Daarin noteren we op welke dagen en uren we gegarandeerd opvang voor je kind kunnen verzekeren.

  • Het opvangcontract met opvangplan is een bindende overeenkomst tussen ouders en kinderdagverblijf.
  • Wil je de dag- of uurregeling van het opvangplan aanpassen, dan kun je dit met de verantwoordelijke van je kinderdagverblijf bespreken. Die bekijkt de mogelijkheden voor je, rekening houdend met de bezetting van het kinderdagverblijf.
  • Pas na overleg en goedkeuring zal het contract aangepast worden.

Hoe verwittigen bij afwezigheid?

  • We vragen steeds om je kinderdagverblijf te verwittigen wanneer je kindje niet komt. Dit kan telefonisch of via het elektronisch heen-en-weerboekje. Zo kunnen onze kindbegeleiders met een gerust hart aan de dag beginnen.
  • Vakantieperiodes geef je op voorhand door.

In het huishoudelijk reglement vind je de concrete afspraken voor jouw kinderdagverblijf terug.

 

Partena kinderdagverblijven opvangplan

Op zoek naar opvang?

De Partena en OZ onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena