Kinderopvang

Coronavirus: info voor kindbegeleiders van Partena Kinderopvang

Hoe gaan we bij Partena Kinderopvang om met het coronavirus? Hieronder bundelen we de algemene afspraken voor onze kindbegeleiders.

Deze pagina krijgt regelmatig een update, dus kom regelmatig kijken voor de laatste informatie.

LAATSTE UPDATE: donderdag 19 november 2020

Beste collega,

De impact van het coronavirus was in het begin van de crisis sterk voelbaar in al onze kinderdagverblijven, en ook nu in deze tweede golf voelen we de impact. Mits het inachtnemen van alle veiligheidsmaatregelen, zijn al onze kinderdagverblijven opnieuw geopend en kunnen we een blijvend kwalitatief opvangaanbod blijven organiseren. 

We willen jullie graag bedanken om in deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed voor elkaar te zorgen. Jullie hebben een belangrijke maatschappelijke rol die jullie nu meer dan ooit kunnen waarmaken.

UPDATE! De compensatiemaatregelen zijn verlengd tot en met 31 december 2020

Sinds 1 november zijn de compensatiemaatregelen in de sector kinderopvang opnieuw van kracht. Dat betekent dat, wanneer ouders hun kindje niet naar de opvang brengen, zij hiervoor geen respijtdagen moeten inzetten. Aanvankelijk was deze regeling van kracht tot eind november 2020, maar nu is beslist dat deze regeling verlengd wordt tot en met 31/12/2020

Vanaf 1 november gelden opnieuw de compensatiemaatregelen in de sector kinderopvang. Dat betekent dat, wanneer ouders hun kindje niet naar de opvang brengen, zij hiervoor geen respijtdagen moeten inzetten. Deze richtlijn geldt tot 30/11/2020. 

Jullie moeten zelf niets invullen in Bitcare wanneer een ouder zijn kindje niet naar de opvang brengt. De supervisoren en AKDO doen hiervoor het nodige. 

Belangrijk bij deze compensatiemaatregelen is dat alle kindjes welkom blijven in de kinderopvang. Dat betekent ook dat onze sector volop blijft werken, ook tijdens deze moeilijke periode die eraan komt.

Kinderopvang naar code rood vanaf 2/11/2020

Vanaf 2/11 gaat de sector kinderopvang naar code rood. We hadden al een vrij strikt beleid in code oranje voor wat betreft de toegangen tot de leefgroepen voor externen. In code rood stellen we die regels nog iets strikter: 

 • Leveranciers mogen niet meer binnen in de leefgroepen. Contacten met kindbegeleiders en kinderen worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • Onze klusjesmannen mogen nog binnen in de leefgroepen, enkel voor dringende interventies. Zij blijven ook een mondmasker dragen. Contacten met kindbegeleiders en kinderen worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • De poetshulpen moeten het contact met de kinderen en kindbegeleiders zo veel mogelijk vermijden. Probeer daarom, als dat mogelijk is, een andere activiteit te doen buiten de leefgroep wanneer de poetsdames in de leefgroep aan het poetsen zijn.
 • Er kunnen geen wenmomenten met ouders doorgaan. Ook rondleidingen in de leefgroepen doen we even niet.
 • Fysieke ouderactiviteiten kunnen niet doorgaan.
 • Stagiairs zijn verplicht om altijd een mondmasker te dragen.
 • Gaan wandelen en buiten spelen mag. Uitstappen doen we tijdelijk niet.
 • Het dragen van een mondmasker is belangrijk. We verwachten dat je dit mondmasker draagt telkens als je je leefgroep verlaat. Daarnaast moet je ook een mondmasker dragen tijdens het bereiden van voeding. Dit betekent: zowel het uit de koelkast halen, het opwarmen en het verdelen in potjes. Deze regel geldt voortaan in zowel code geel, oranje als rood. Voel je je veiliger met mondmasker, ook binnen je eigen leefgroep? Dan mag je je masker ook aanhouden.
 • Verlucht de ruimtes voldoende.

Sinds 28/10/2020 is er ook beslist dat jullie als kindbegeleiders vallen onder zorgpersoneel. Hierdoor kunnen jullie voortaan ook getest worden. Heb je een hoogrisicocontact gehad of vertoon je ziektesymptomen? Dan kan je je arts contacteren voor een test. Vergeet niet om dit formulier in te vullen en mee te nemen. Dit is noodzakelijk om getest te kunnen worden. 

De basisprincipes van onze veiligheidsmaatregelen 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen onder de 12 jaar, zeker onder de 3 jaar,  het virus bijna niet verspreiden. KBG en andere kinderen in opvang lopen dus slechts een heel miniem risico om besmet te geraken met corona door een kind. Wel moet iedereen oppassen contacten met volwassen (collega’s, ouders).

Hieronder vind je de afspraken. Het kan zijn dat we regionaal een verschillende aanpak moeten doen. Jullie worden bij wijzigingen steeds op de hoogte gebracht.

Afspraken

 • Social distance van 1,5 m in contact met jongeren +12 en volwassen (ouders, collega’s, supervisoren, externen, stagiaires, stagebegeleiding,…)
 • Mondmaskers in contact met jongeren +12 en volwassen (ouders, collega’s, supervisoren, externen, stagiaires, stagebegeleiding,…)

  • Jullie dragen geen mondmaskers wanneer jullie enkel bij kinderen zijn. Dit geldt ook voor vliegende KBG. Voel je je niet veilig? Dan mag je ook je masker dragen in de leefgroep. 
   Opgelet: vliegende KBG dragen altijd een mondmasker wanneer ze meer dan één opvanglocatie per week doen. 
  • Jullie dragen een mondmasker tijdens de breng- en haalmomenten met ouders of elke andere persoon die het kindje brengt en haalt. De (groot)ouders dragen ook een mondmasker.
  • Jullie dragen een mondmasker in contact met andere volwassenen en collega’s die niet tot hun leefgroep behoren. Andere volwassenen en collega’s die niet tot de leefgroep behoren, dragen ook mondmaskers.
  • Hou een veilige afstand tussen jou en je collega’s die niet tot je leefgroep behoren. Als je de afstand niet kan verzekeren, draag dan een mondmasker. Houd ook bij de lunch afstand van jouw collega’s. Voel je je veiliger met mondmasker aan, dan mag je dit ook dragen in de leefgroep zelf. 
  • Supervisoren dragen een mondmasker, ongeacht in welke ruimte zij komen. Voor hen zijn de regels dus nog iets strikter omdat zij in verschillende leefgroepen komen.
 • Goede hand- en nieshygiëne
 • Als je ziek bent of een vermoeden van ziekte hebt, blijf je thuis en raadpleeg je een arts.
 • Gebruik de corona-dino: hier staan alle afspraken rond handen wassen, reiniging, …

Wat met ziekte?

We hanteren terug een meer algemeen ziekte- en koortsbeleid. Uit recente nieuwe inzichten over COVID-19 voor kinderen tot 3 jaar blijkt dat kinderen doorgaans negatief testen, zelden het virus verspreiden en bij ziekte is er overlap met symptomen van de ‘gewone’ kinderziekten. Zieke kinderen horen niet thuis van de opvang. Kinderen moeten de opvang verlaten als: 

 • Het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Het kind omwille van ziekte te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven.
 • Het kind één of meerdere symptomen heeft uit de rechterkolom:
Toegelaten in de opvang Niet toegelaten in de opvang 

 Snotneusje

 Rectaal gemeten koorts >38°C
 Lichte hoest  Plots optrekkende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts  
 Gekende chronische hoest bij hyper-reactieve luchtwegen  
 Chronische lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang  Plotse verandering van stoelgangpatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux  Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
   Plotse huiduitslag of blaasjes

Dit zijn de gewijzigde afspraken rond koorts: 

 • Koorts is vanaf 38°C en wordt rectaal gemeten.
 • Je meet enkel de temperatuur als kinderen ziektesymptomen vertonen (niet standaard).
 • Bij koorts bij kinderen ouder dan 3 maanden die rond die 38°C zitten, meet je de temperatuur nog eens na een halfuur. Als de koorts niet zakt, dan kan het kind niet in de opvang blijven.
 • Een kind dat koortsvrij is mag terug naar de opvang komen. Hier is geen doktersattest meer voor nodig.

Wat met stage?

Stagiaires zijn toegelaten. We hanteren volgende regels:

 • Stagiaires werken (doen stage) in max. 1 opvanglocatie per week (geen combinatie).
 • Ze houden zich aan ook aan bovenstaande afspraken zoals alle medewerkers en dragen ook altijd een mondmasker. Indien ze zich niet houden aan de regels dan neem je dit op met de stagebegeleiding.
 • 1 stagiaire per leefgroep aanwezig per dag + 1 pedagogie van het jonge kind student. Aanvragen voor stage verlopen steeds via jouw supervisor. 

Wat met ophalen kind?

De afspraak is dat het kind zoveel mogelijk door dezelfde ouder wordt opgehaald. Dit houdt in dat het kan gebeuren dat eens iemand anders het kind komt ophalen.  Denk maar aan gescheiden ouders in co-ouderschap, alleenstaande ouders, ouders die in ploegen werken,… Het mag geen komen en gaan worden van verschillende volwassenen. Tijdens deze tweede golf zien we ook liever niet dat grootouders hun kleinkinderen komen ophalen. De basisregels blijven dezelfde: mondmaskers, ouder komt alleen, niet in de leefgroep, handen ontsmetten/wassen bij binnen en buitenkomen. 

Bekijk steeds per gezinseenheid of er misbruik van gemaakt wordt.

UPDATE! Thuisisolatie of quarantaine

Wanneer je in thuisisolatie of quarantaine moet, kun je erop rekenen dat je betaald zal worden. Aangezien vanaf 1 oktober de compensatiemaatregelen wegvallen, is er een nieuwe regeling.
Moet je in quarantaine, dan zal je niet langer op technische werkloosheid omwille van overmacht vallen, maar wordt je gewoon doorbetaald. 

Is het resultaat van jouw test positief, en ben je met andere woorden besmet met het coronavirus, dan zal de arts jou een ziektebriefje moeten schrijven. Luister naar het advies van je arts hoelang je thuis moet blijven. 

Hoog- en laagrisicocontacten

Wanneer iemand in het kinderdagverblijf (een kindje, kindbegeleider, ouder, andere persoon) besmet is met het coronavirus, dan volgen wij de richtllijnen van Kind & Gezin over welke acties wij moeten ondernemen in het kinderdagverblijf. In concreto betekent dit dat we de situatie moeten inschatten en in kaart moeten brengen of de besmette persoon hoog- of laagrisicocontacten heeft gehad. Nadat we deze in kaart hebben gebracht, zullen we in het betrokken kinderdagverblijf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

Wat zijn laagrisicocontacten?

 • Dit is een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een besmette persoon binnen een afstand van 1,5 meter.
 • Dit is een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een besmette persoon binnen een afstand van 1,5 meter, maar waar beide personen correct een mondmasker gebruikten.

Wat zijn hoogrisicocontacten? 

 • Een persoon die in contact kwam met een besmette persoon gedurende minstens 15 minuten bij een afstand van minder dan 1,5 meter, waarbij er geen correct gebruik van mondmasker was door 1 van beide personen.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte was als een besmette persoon (op minder dan 1,5 meter afstand en waarbij voorwerpen werden gedeeld). Dit betreft steeds alle huisgenoten (ongeacht de leeftijd) én de leefgroep of contactbubbel (kinderen én kindbegeleiders).
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een besmette persoon (bv. kussen of knuffelen). 

Ben je onthaalouder?

Dan stem je best af met jouw dienstverantwoordelijke. Je kunt hem/haar een e-mail sturen via info@partena-kinderopvang.be.

partena kinderopvang logo
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena