Verhoogde tegemoetkoming

Voor wie

De verhoogde tegemoetkoming is bestemd voor personen en gezinnen die een laag inkomen hebben. Er werden duidelijke afspraken vastgelegd rond wie wel of niet in aanmerking komt. In wat volgt omschrijven we de belangrijkste modaliteiten.

Zonder controle van de inkomsten

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je een bepaald sociaal voordeel of statuut geniet:

 • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie volledige opeenvolgende maanden
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
 • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor gehandicapten, toegekend door de FOD sociale zekerheid
 • verhoogde kinderbijslag voor een kind met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
 • kinderen (jonger dan 25) die ingeschreven zijn bij het ziekenfonds in het statuut van gerechtigde wees

Met controle van de inkomsten van een maand (indicator)

Je kunt recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomstencontrole van het gezin, als je je in een van de volgende situaties bevindt:

 • weduwe/weduwnaar (niet hertrouwd, zonder wettelijk samenwonende partner)
 • invalide
 • gepensioneerde
 • in langdurige gecontroleerde werkloosheid sinds meer dan een jaar zonder onderbreking
 • erkend als gehandicapte
 • éénoudergezin (d.w.z. dat je enkel samenwoont met kinderen die te jouwen laste ingeschreven zijn)
 • een militair in tijdelijke rust of ambtenaar die sinds 12 maanden om gezondheidsreden arbeidsongeschikt is

Met controle van de inkomsten en een referentieperiode van een jaar

Wanneer geen enkel gezinslid zich in een van de bovenstaande situaties bevindt (ook wel de indicatoren genoemd), dan vragen wij je om het bewijs te leveren van de bruto belastbare inkomsten van je gezin voor het volledige kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van je aanvraag. Wij vergelijken dit dan met de plafonds die voor dat specifieke jaar gelden.

Zorgverstrekker zoeken

Zoek een zorgverstrekker

Gebruik onze tool

Op zoek naar een zorgverstrekker in je buurt? Wil je weten of een zorgverstrekker geconventioneerd is of niet? Zoek een zorgverstrekker op naam, gemeente of discipline.

Ga zelf aan de slag

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena