Verhoogde tegemoetkoming

Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming is bestemd voor personen en gezinnen die een laag inkomen hebben. Er werden duidelijke afspraken vastgelegd rond wie wel of niet in aanmerking komt. In sommige gevallen heb je er automatisch recht op, in andere gevallen moet je een aanvraag indienen.

Je moet zelf wel een aanvraag indienen

Afhankelijk van de inkomsten van je gezin kun je recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Hiervoor zal het ziekenfonds de inkomsten van jouw gezin controleren. Wil je weten of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming? Via deze simulatietool kom je te weten of je in aanmerking komt.

De inkomstencontrole van het gezin kan aangevraagd worden als je je in een van de volgende situaties bevindt:

 • bescheiden bruto belastbaar inkomen
 • weduwe/weduwnaar (niet hertrouwd, zonder wettelijk samenwonende partner)
 • invalide
 • gepensioneerde
 • in langdurige gecontroleerde werkloosheid sinds meer dan een jaar zonder onderbreking
 • erkend als gehandicapte
 • éénoudergezin (d.w.z. dat je enkel samenwoont met kinderen die te jouwen laste ingeschreven zijn)
 • een militair in tijdelijke rust of ambtenaar die sinds 12 maanden om gezondheidsreden arbeidsongeschikt is

Lees hoe je deze aanvraag indient.

Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming, als je een bepaald sociaal voordeel geniet of je in een van volgende situaties bevindt:

 • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie volledige opeenvolgende maanden
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
 • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor gehandicapten, toegekend door de FOD sociale zekerheid
 • verhoogde kinderbijslag voor een kind met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
 • kinderen (jonger dan 25) die ingeschreven zijn bij het ziekenfonds in het statuut van gerechtigde wees
Recht op verhoogde tegemoetkoming

Selfservice in MijnPartena

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming en heb je een attest nodig? Download het meteen via MijnPartena, jouw online ziekenfonds.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena