Medische akkoorden

Terugbetaling van pijnstillers of analgetica

De wettelijke ziekteverzekering komt in bepaalde gevallen tegemoet in de prijs van bepaalde pijnstillers of analgetica. Hiervoor moet je een medisch akkoord aanvragen bij de adviserende arts.

Hoeveel krijg je terugbetaald? 

Je krijgt 20% van de prijs van bepaalde pijnstillers (analgetica) terugbetaald. Het bedrag van de pijnstillers dat je zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Voorwaarden

Je bent chronisch pijnpatiënt. Onder chronische pijnen verstaat men:

  • pijn die na een optimale curatieve (d.w.z. met genezing als doel) behandeling blijft aanhouden gedurende minstens 3 maanden
  • pijn die aanwezig blijft na de curatieve behandeling van een ziektebeeld van kwaadaardige chronische pijn

Voorbeelden van chronische pijnen: kankerpijn, chronische artritis/artrosepijn, neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen M.S.), perifere vasculaire pijn, post-chirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn), fibromyalgie

Hoe vraag je een medisch akkoord aan?

  1. Je behandelende arts moet een kennisgeving van chronische pijn invullen voor de adviserende arts van je ziekenfonds.
  2. Jij bezorgt de originele aanvraag aan het ziekenfonds:
    • via je plaatselijke ziekenfondskantoor
    • of per post naar Partena Ziekenfonds, Medische dienst terugbetaling, Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent.
  3. Het ziekenfonds verwerkt jouw aanvraag (administratieve controle) en stuurt die door naar de adviserende arts (medische controle). De controles kunnen tot 3 weken duren. Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status van je medische akkoord volgen.
  4. De adviserende arts van je ziekenfonds onderzoekt de aanvraag. Indien de adviserende arts de terugbetaling toestaat, dan ontvang je een ‘machtiging’. Indien de adviserende arts de terugbetaling niet toestaat, dan word je ook hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe regel je de terugbetaling?

Toon de machtiging aan de apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.

Het RIZIV helpt je verder

Het RIZIV helpt je verder

onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena