Medische akkoorden

Terugbetaling van kinesist

Kinesitherapie omvat alle behandelingen die zich richten op klachten in verband met de bewegingsmogelijkheden van je lichaam. Om recht te hebben op de terugbetaling van sommige behandelingen moet je een medisch akkoord krijgen van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Als de ziekteverzekering enkel een gedeelte terugbetaalt, betaal je als patiënt zelf nog een persoonlijk aandeel: het remgeld

Voor de terugbetaling van bepaalde behandelingen heb je de toestemming nodig van de adviserende arts van het ziekenfonds. De kinesist regelt de aanvraag voor dit medische akkoord met je ziekenfonds. De adviserende arts van je ziekenfonds controleert of je in aanmerking komt, en dit volgens de richtlijnen van het RIZIV. 

Aandoeningen

Courante aandoeningen

Je hebt geen medisch akkoord nodig voor de eerste 18 sessies van het kalenderjaar.

Je hebt wel een medisch akkoord van de adviserende arts van het ziekenfonds nodig voor de terugbetaling van een andere courante aandoening, als de eerste 18 sessies hiervoor al werden opgebruikt.

F-pathologie

In geval van een acute aandoening heb je een medisch akkoord nodig. Het medische akkoord geeft recht op de terugbetaling van 60 kinesessies vanaf de aanvraag- of voorschriftdatum tot één jaar erna.

Als je in datzelfde jaar opnieuw een akkoord voor een acute functionele aandoening nodig hebt, kan er een bijkomend medisch akkoord goedgekeurd worden. De kinesist zal dan opnieuw een aanvraag indienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds voor 60 kinesessies. Het vorige akkoord wordt dan afgesloten, zelfs als je geen 60 sessies hebt bereikt.

In geval van een chronische aandoening heb je een medisch akkoord nodig. Het medische akkoord geeft recht op de terugbetaling van 60 kinesessies vanaf de aanvraag- of voorschriftdatum tot 31 december van het huidige jaar + 2 jaar erna (bv. 1/3/2019 – 31/12/2021).

Lees meer hierover op de site van het RIZIV.

E-pathologie of zware pathologie

In geval van een zware pathologie (ook E-pathologie genoemd) heb je een medisch akkoord nodig. Hiervoor zullen je arts-specialist (bij een eerste aanvraag) en je kinesist een uitgebreid medisch dossier indienen. Dit dossier bevat o.a. een functioneel bilan en een kineplan. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een medisch akkoord dat recht geeft op de terugbetaling van dagelijkse kinesessies gedurende een periode van maximum 3 jaar.

Als het akkoord afgelopen is, kan het verlengd worden. Hiervoor moet er opnieuw een uitgebreid medisch dossier ingediend worden (met o.a. functioneel bilan en kineplan). Voor een verlenging mag de aanvraag ook ingediend worden door je huisarts, tenzij het om reumatologische aandoeningen gaat.

Lees meer hierover op de site van het RIZIV.

Rug- of nekschool

Je hebt geen medisch akkoord nodig voor de specifieke multidisciplinaire revalidatiebehandeling voor een wervelzuilaandoening met een maximum van 36 zittingen over een periode van 6 maanden.

Moet je omwille van socioprofessionele re-integratie opnieuw rug- of nekschool volgen, dan heb je een medisch akkoord van de adviserend arts nodig om recht te hebben op een terugbetaling.

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

 1. Bezorg het voorschrift voor kinesessies van je behandelende arts aan je kinesist.
 2. De kinesist regelt de aanvraag voor het medische akkoord met je ziekenfonds. 
  De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
  • de datum van aanvraag
  • de identificatiegegevens van de kinesist (stempel) 
  • de handtekening van de kinesist
  • het voorschrift van de arts (met datum, stempel en handtekening van de arts)
 3. De adviserende arts van je ziekenfonds onderzoekt de aanvraag. Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status van je medische akkoord volgen.
 4. Je kinesist en jij ontvangen een antwoord: 
  • Medisch akkoord
   Jij ontvangt een brief met een 'akkoord tot terugbetaling'. Met dit akkoord en het voorschrift kun je de terugbetaling van je kinesessies aanvragen.
  • Vraag naar bijkomende informatie
   Als de adviserende arts nog geen beslissing kan nemen omdat hij over onvoldoende informatie beschikt, dan worden je arts, je kinesist en jij hierover per brief ingelicht. Het ziekenfonds wacht in dit geval op het antwoord van je arts en/of kinesist om een definitieve beslissing te nemen.
  • Weigering
   Kom je volgens de wetgeving van het RIZIV niet in aanmerking voor de terugbetaling van de gevraagde kinesessies, dan wordt je kinesist hiervan meteen op de hoogte gebracht. Jij ontvangt per brief een 'Weigering tot terugbetaling'.

Terugbetaling van je kinesessies

Je kinesist zal je een getuigschrift voor verstrekte zorgen geven waarmee je de terugbetaling kunt aanvragen. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, samen met de 'machtiging' van je ziekenfonds, én het voorschrift van je arts.

Vraag en antwoord

 • Ik heb een medisch akkoord ontvangen voor kinesitherapie of logopedie. Hoe regel ik de terugbetaling?
 • Kan ik bovenop het medische akkoord voor een E-pathologie nog een akkoord voor kinesitherapie krijgen?
 • Ik kreeg geen terugbetaling van kinesessies omwille van het aantal sessies. Wat nu?
Bekijk nog meer veelgestelde vragen
onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Mentale gezondheid scholier robin

Mentale gezondheid bij jongeren. Het verhaal van Robin.

Prille tieners gaan door heel wat veranderingen. Zowel lichamelijk als mentaal. Gierende hormonen, volop in de emotionele ontwikkeling en een onstuitbare honger naar sociaal contact. Jongeren ontwikkelen zich razendsnel door met leeftijdsgenoten en vrienden om te gaan. Maar wat als net dat moeilijk verloopt? Lees het verhaal van Robin (14).

Mentale gezondheid scholier robin

Mentale gezondheid bij jongeren. Het verhaal van Robin.

Prille tieners gaan door heel wat veranderingen. Zowel lichamelijk als mentaal. Gierende hormonen, volop in de emotionele ontwikkeling en een onstuitbare honger naar sociaal contact. Jongeren ontwikkelen zich razendsnel door met leeftijdsgenoten en vrienden om te gaan. Maar wat als net dat moeilijk verloopt? Lees het verhaal van Robin (14).

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena