Medische akkoorden

Medisch akkoord incontinentieforfait

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een forfait voor incontinentie. Hiervoor moet je een medisch akkoord aanvragen bij de adviserende arts.

Forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen, voor zover je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk de tarieven.

Voorwaarden 

  • Je hebt gedurende ten minste 4 maanden, berekend binnen een periode van 12 maanden vóór de beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming, een instemming van de adviserende arts verkregen voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan geven tot de betaling van de forfaits B of C, op voorwaarde dat in het afhankelijkheidsrooster een score 3 of 4 is vermeld voor het criterium ‘incontinentie’.
  • Als je verblijft in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering mogelijk is, dan heb je geen recht op de tegemoetkoming.

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

Je ziekenfonds kent je dit forfait automatisch toe. Is dit niet het geval en je denkt aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met je ziekenfonds.

Forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Kom je niet in aanmerking voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen, dan voorziet de wettelijke ziekteverzekering een forfaitaire tegemoetkoming, voor zover je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk de tarieven.

Voorwaarden

  • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie.
  • Je hebt geen incontinentieforfait genoten in de loop van de 12 voorafgaande maanden.
  • Je verblijft niet in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering kan worden verleend.
  • Je hebt geen tegemoetkoming genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur.

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

  1. Neem contact om met je huisarts. Je huisarts vult het aanvraagformulier in 
  2. Bezorg het formulier aan je ziekenfonds.
  3. Je ziekenfonds kent het forfait toe op basis van dit document, als je aan de voorwaarden voldoet.
onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Incontinentie

shopavita.be

Rubriek incontinentie

Incontinentie komt voor op alle leeftijden. Dankzij de juiste beschermingsproducten hoef je je geen zorgen te maken. Koop je TENA- en ABENA-incontinentiemateriaal in onze gezondheidsshop shopavita.be en krijg een mooie korting!

Bekijk in de shop

Gastblogger Lisa: Put a baby in my belly

Gastblogger Lisa: Put a baby in my belly

Blog 24 mei 2019

Kinderen! Ze zijn een hoop werk. Je krijgt nooit de energie terug die je erin steekt. Ze kosten handen vol geld. Je bent nooit meer zorgeloos. Je me-time is onbestaande. Om dan nog maar te zwijgen over de impact die ze hebben op je relatie. En ook al doe je alles juist, ze draaien op de koop toe toch niet altijd uit zoals je vooraf had gedacht! Dus rationeel gezien wil je toch geen kinderen? Maar zo werkt het helaas niet...

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena