Medische akkoorden

Terugbetaling van een hoorapparaat

Slecht horen is een vervelend probleem. Niet alleen als je er zelf mee te maken krijgt, maar ook voor je omgeving. Wacht niet met de aanschaf van een hoorapparaat tot de toestand ernstig wordt. De wettelijke ziekteverzekering zorgt voor een terugbetaling ervan.

Voorwaarden

 • Je hebt een voorafgaande goedkeuring van de adviserende arts van je ziekenfonds nodig.
 • Je hebt een gehoorverlies van minstens 40 decibel aan het oor waarvoor je een hoorapparaat nodig hebt. In enkele uitzonderlijke situaties is een tegemoetkoming mogelijk bij een gehoorverlies lager dan 40 decibel.
 • Het apparaat levert minstens 5 decibel gehoorwinst. In sommige situaties moet slechts de meerwaarde van het apparaat worden aangetoond.
 • Het apparaat voldoet aan bepaalde criteria.

Hoe vraag je een medisch akkoord aan?

 1. Neem contact op met een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts) om gehoortesten af te nemen. Op basis hiervan zal de arts eventueel een voorschrift opstellen voor het testen van een of meerdere hoortoestellen.
 2. Neem contact op met een audicien. Overhandig er het voorschrift van de NKO-arts en vul er de vragenlijst in die aan alle volwassenen wordt voorgelegd. De audioloog helpt je bij de keuze van het juiste hoorapparaat. De audicien zal je minstens veertien dagen een proeftoestel laten testen en hierover een testverslag opmaken met vermelding van de reële gehoorwinst.
 3. Bezorg het testverslag en de ingevulde vragenlijst (indien van toepassing) aan de NKO-arts. Die zal je indien nodig een hoorapparaat voorschrijven.
 4. Dien de aanvraag voor medisch akkoord in bij de adviserende arts van je ziekenfonds, samen met deze documenten:
  • het voorschrift van de NKO-arts test hoortoestel(len) (bijlage 17  - deel 1)
  • het testverslag van de audicien (bijlage 17  - deel 2 )
  • het voorschrift NKO-arts plaatsing hoortoestel (bijlage 17 – deel 3)
  • de ingevulde vragenlijst (bijlage 17bis)
 5. De adviserende arts bezorgt jou en je audicien een schriftelijke goedkeuring (medisch akkoord).

Terugbetaling

 • Als je het hoorapparaat aankoopt bij een niet-geconventioneerde gehoorprothesist, krijg je minder terugbetaald. Tenzij je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
 • De terugbetaling kan gebeuren via de derdebetalersregeling. Dan betaal je enkel je persoonlijk aandeel (het deel dat je zelf moet bijdragen). Opgelet! Je mag het toestel pas aankopen nadat je de goedkeuring kreeg van de adviserende arts. Als je het aankoopt vóór de datum van het akkoord, dan is er geen terugbetaling meer mogelijk!
 • Controles en bijregelingen zijn begrepen in de prijs die je voor het toestel hebt betaald. Voor fabrikagefouten biedt de audicien twee jaar garantie. Deze geldt evenwel niet voor snoeren, achteroorstukjes en gevormde hoorstukjes.

Hernieuwingstermijn

Een nieuwe tegemoetkoming is pas mogelijk na drie jaar (indien jonger dan 18 jaar) of vijf jaar (indien ouder dan 18 jaar), tenzij er een verslechtering is van 20 decibel of een overschakeling nodig is van een toestel met luchtgeleiding naar een toestel met beengeleiding (of omgekeerd).

Het RIZIV helpt je verder

onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena