Maximumfactuur

Welke verstrekkingen 

Het systeem van de maximumfactuur dekt (een deel van) de medische kosten van gezinnen in financiële moeilijkheden. Niet alle soorten van medische ingrepen en consultaties komen in aanmerking voor dit systeem.

Verstrekkingen die meetellen mee voor de MAF

 • courante medische verzorging zoals huisbezoeken en raadplegingen van huisartsen en specialisten, verstrekkingen van kinesitherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten, tandzorg
 • bevallingen
 • protheses en geneesmiddelen van categorie A, B, C en bepaalde specialiteiten categorie D (analgetica voor chronische pijnpatiënten en actieve verbandmiddelen voor patiënten met chronische wonden)
 • verzorging die voortvloeit uit beroepsrevalidatie
 • het forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen die afgeleverd zijn in het ziekenhuis (algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen)
 • het persoonlijk aandeel in de verpleegdag bij opname in een algemeen ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis, tot de 365e verblijfsdag
 • vaste bijdrage voor de spoeddienst in ziekenhuizen
 • supplementen en honoraria voor enterale voeding thuis via sonde of stomie, aangerekend aan patiënten jonger dan 19 jaar
 • de afleveringsmarge voor implantaten
 • magistrale bereidingen

Verstrekkingen die NIET meetellen voor de MAF

 • honorariumsupplementen (een supplement dat artsen kunnen aanrekenen bovenop het wettelijk tarief)
 • verblijfskosten die betaald worden door personen die in een instelling voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven
 • de kostprijs van geneesmiddelen die niet worden terugbetaald
 • het persoonlijk aandeel in de kostprijs van geneesmiddelen die wel terugbetaald worden, maar die niet in categorie A, B of C zitten
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena