Globaal medisch dossier

Remgeldvermindering

Remgeld is het bedrag dat je zelf voor een raadpleging betaalt. Na het openen van een globaal medisch dossier (GMD) is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat je minder remgeld moet betalen.

Wanneer krijg je remgeldvermindering

Je krijgt remgeldvermindering tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de opening of verlenging van je GMD:

 • Voor elke raadpleging in de spreekkamer van je huisarts betaal je 30% minder remgeld (= het bedrag dat je zelf voor een raadpleging betaalt, nl. het verschil tussen het honorarium en de terugbetaling). 
 • Wie ouder is dan 75 jaar of wie voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait, geniet dit voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts. 
 • Je krijgt je permanentiesupplement volledig terugbetaald. Als je bij een geconventioneerde arts langsgaat voor een consultatie tussen 18u en 21u, kan hij jou een permanentiesupplement van 2 euro aanrekenen. Je krijgt dit bedrag terugbetaald als die arts ook jouw GMD beheert. 
 • Bij doorverwijzing naar de meeste geneesheren-specialisten krijg je een remgeldvermindering van 2 euro (VT) of 5 euro (niet-VT) bovenop het honorarium.
 • De vermindering geldt maar één keer per specialisme per kalenderjaar bij een specialist (geaccrediteerd of niet) voor inwendige geneeskunde, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, kindergeneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, dermato-venerologie, gynaecologie, oftalmologie, urologie, stomatologie, geriatrie, endocrinologie en bij de neus-keel-oorarts. 
 • De vermindering geldt niet voor een aantal specialismen als chirurgie, radiologie, klinische biologie, …

De remgeldvermindering geldt bij de huisarts die jouw GMD beheert of bij zijn collega’s die toegang hebben tot jouw GMD. Onder 'huisbezoeken' vallen ook de bezoeken van een huisarts aan personen:

 • in een rustoord voor bejaarden
 • in een rust- en verzorgingstehuis
 • in een instelling waar kinderen, bejaarden, herstellenden of gehandicapten verblijven

Huisbezoeken 's avonds, 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag vallen niet onder deze regeling.

Hoe krijg je remgeldvermindering

 1. Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je ziekenfonds.
 2. Als het een getuigschrift is van een arts-specialist, geef dan ook het verwijsdocument dat je arts jou heeft meegegeven voor de arts-specialist.
 3. Indien je in orde bent met je GMD en de wettelijke ziekteverzekering, kent je ziekenfonds jou een verminderd remgeld toe.
onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Globaal medisch dossier

Heb jij al een globaal medisch dossier geopend bij je huisarts? Kijk het meteen na in je dossier, want hiermee betaal je minder remgeld voor je bezoeken bij de huisarts.

Naar MijnPartena

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena