Voordelen en terugbetalingen

Terugbetaling tandprothese

Bij het verlies van een tand wordt meestal een tandprothese aangeraden. De verloren tand wordt dan vervangen door kunsttanden of valse tanden. En  kom je weer voor de dag met een stralende glimlach!

Alle voordelen op een rij

Online aansluiten Advies op maat


Wettelijke terugbetaling tandprothese tot 18 jaar

De wettelijke ziekteverzekering voorziet enkel een tegemoetkoming voor uitneembare prothesen, zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen. De terugbetaling hangt af van verschillende factoren, zoals de soort prothese en of je zorgverstrekker geconventioneerd is of niet, ...

Voorwaarden

 • Jonger zijn dan 18 jaar.
 • De tegemoetkoming beperkt zich tot een aantal aandoeningen.
 • De prothese wordt hoogstens eenmaal per jaar en per kaak uitbetaald. 

Hernieuwingstermijn

Na zeven kalenderjaren is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij de groei van het kind.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

Voor de plaatsing

 1. Bezorg ons het aanvraagformulier ingevuld door de tandarts. Je krijgt dit formulier van je tandarts, je hoeft het niet aan te vragen bij je ziekenfonds.
 2. Je ziekenfonds stuurt dit formulier naar de Technisch Tandheelkundige Raad (TTR) van het RIZIV.

Na de plaatsing bezorg je ons volgende documenten:

 1. het getuigschrift voor verstrekte hulp
 2. het formulier bijlage 57, ingevuld door de tandarts
 3. het akkoord van de TTR

Wettelijke terugbetaling tandprothese vanaf 50 jaar 

De wettelijke ziekteverzekering voorziet enkel een tegemoetkoming voor uitneembare prothesen, zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen. Het bedrag van terugbetaling hangt af van verschillende factoren, zoals bv. of je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, of je een mondzorgtraject volgt of niet, ...

Voorwaarden

 • Je moet 50 jaar zijn of ouder. De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of in specifieke situaties.
 • Een vaste tandprothese of een ‘tandbrug’ wordt niet terugbetaald.
 • Om het loskomen van een onderprothese te voorkomen, is vanaf de zeventigste verjaardag een eenmalige vergoeding mogelijk voor de plaatsing van twee orale implantaten en het nodige ‘klikmateriaal’ op beide implantaten en op de onderprothese. Voor deze terugbetalingen gelden strikte criteria. Een van de voorwaarden is dat men bij de plaatsing van de implantaten minstens één jaar een uitneembare volledige onderprothese draagt op een tandenloze onderkaak. 

Hernieuwingstermijn

Na zeven jaar is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij een belangrijke anatomische wijziging als gevolg van een trauma.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

 1. Bezorg ons het getuigschrift van verstrekte zorgen van de tandarts, voorzien van een witte kleefzegel.
 2. We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.

Dentalia Plus: 50% of 80% terugbetaald voor tandprothese

De verzekering Dentalia Plus betaalt tandprothesen terug.

Om je aan te moedigen minstens één keer per jaar een tandarts te raadplegen, bedraagt de tegemoetkoming voor tandprothesen tot 80% van het effectief betaalde bedrag wanneer er het voorafgaande kalenderjaar een terugbetaling van tandverzorging plaatsvond. Is dat niet het geval, dan bedraagt de tegemoetkoming tot 50%. In beide gevallen kunnen de tegemoetkomingen het grensbedrag per aansluitingsjaar niet overschrijden.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 12 maand klant van de verzekering Dentalia Plus.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

 1. Neem een tegemoetkomingsaanvraag mee naar de tandarts. 
 2. Laat het na de behandeling invullen door de tandarts.
 3. Bezorg het ons terug, samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Selfservice in MijnPartena

Tandverzekering
Dentalia Plus

Bij veel tandzorgen komt de wettelijke ziekteverzekering niet, of maar gedeeltelijk, tussen. De tandverzekering Dentalia Plus biedt terugbetalingen voor een beugel, tandprothese, tandimplantaat, stifttand of kroon. 

Ontdek deze verzekering

Vanaf  €3,30 / maand
Waarom Dentalia Plus

Waarom Dentalia Plus?

Video

Geniet met Dentalia Plus van terugbetalingen tot 1.250 euro per persoon per jaar! Onze medewerker vertelt je meer.

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies

Voordelen Dentalia plus

Hoe Dentalia Plus jouw gezin helpt de kosten onder controle te houden

Hoewel een bezoek aan de tandarts jaarlijks verplicht is, kan het zijn dat iemand uit jouw gezin meer tandzorg nodig heeft. Denk maar aan een beugel, een implantaat of een aandoening waarbij je een ingreep moet ondergaan? Bij al deze tandzorgen hoort uiteraard ook een heus prijskaartje. Een tandartsverzekering beschermt je tegen hoge kosten.

Graag klant worden?

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk
ziekenfonds dat bereikbaar is, waar en wanneer het jóu past!

Hoe klant worden Bereken je bijdrage
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena