Vlaamse sociale bescherming

Zorgpremie

De Vlaamse sociale bescherming wordt gefinancierd via onder meer de bijdragen van burgers. De Vlaamse sociale bescherming kan enkel werken als iedereen zijn deeltje bijdraagt. Heb je je zorgpremie niet betaald, dan krijg je een geldboete.

Hoeveel betaal je?

De premie voor de Vlaamse sociale bescherming bedraagt in 2021 54 euro per jaar. Wie op 1 januari van het voorgaande jaar de verhoogde tegemoetkoming geniet in de wettelijke ziekteverzekering, betaalt 27 euro.

Voorbeeld: je genoot op 1/1/2020 de verhoogde tegemoetkoming, dan zal je voor 2021 slechts 27 euro betalen. Genoot je pas vanaf 2/1/2020 de verhoogde tegemoetkoming, dan zal je voor 2021 54 euro betalen.

De bijdragen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer en worden elk jaar geïndexeerd. Er bestaat geen gezinsformule, dus elk gezinslid betaalt zijn eigen zorgpremie.

Je betaalt jaarlijks je verschuldigde zorgpremie in het lopende jaar aan je zorgkas. De bijdragen moeten uiterlijk tegen 30 april van het lopende jaar betaald zijn. Je kunt ervoor kiezen om deze te betalen per overschrijving of per domiciliëring. De eerste ledenbijdrage moet wel steeds met een overschrijving betaald worden.

  • Indien je ervoor kiest om te betalen aan de hand van een overschrijvingsformulier, ontvang je dit telkens in het begin van het jaar.
  • Indien je ervoor kiest om te betalen via domiciliëring, ontvang je telkens in het begin van het jaar een overzicht van wanneer welk bedrag van je rekening afgehouden zal worden. 

Wie toegelaten werd tot de collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement, is vrijgesteld van het betalen van bijdragen zolang deze regeling loopt. Om hiervoor het nodige te kunnen doen, bezorg je ons het vonnis van de rechtbank, namelijk de ‘beschikking van toelaatbaarheid’.

Zorgpremie niet betaald?

Wanneer je 3 openstaande bijdragen hebt (al dan niet opeenvolgend, geheel of gedeeltelijk), kan je een administratieve geldboete opgelegd krijgen door het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. We versturen je eerst nog een aangetekende brief zodat je nog een laatste kans hebt om het openstaande bedrag te betalen. 

Vanaf 1/1/2019 werd deze boeteprocedure zelfs nog strenger. Je kunt dan al een geldboete krijgen wanneer je 2 bijdragen niet betaald hebt.

De geldboete bedraagt 250 euro. Voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de geldboete 100 euro. De openstaande bijdragen zullen dan samen met de geldboete betaald moeten worden aan het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De zorgkas mag deze niet meer innen.

Wie in Brussel woont en aangesloten is bij de Vlaamse sociale bescherming, valt onder dezelfde regels als personen in Vlaanderen. Aangezien de aansluiting voor Brusselaars niet verplicht is, zetten we de aansluiting automatisch stop bij 3 openstaande of onvolledig betaalde bijdragen. Dit om te voorkomen dat zij een geldboete zouden oplopen. Men zal voor die jaren dan wel een sanctie hebben, die meegedragen wordt bij een eventuele latere (al dan niet verplichte) heraansluiting.

Woon je in Vlaanderen of Brussel en kun je de jaarlijkse zorgpremie niet betalen, dan kun je het OCMW vragen om jouw ledenbijdrage aan de zorgkas te betalen. Opgelet: het OCMW is niet verplicht om in te gaan jouw verzoek.

Regel nu je zorgen voor morgen

Kies voor één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds
als de zorgkas.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena