Vlaamse sociale bescherming

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie zorgbehoevend is, kan in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kosten. Hiermee kun je ondersteunende diensten betalen of je mantelzorger vergoeden. 

Wat is dit zorgbudget?

Het zorgbudget bedraagt 130 euro per maand. Naargelang van je verblijfplaats heet dit een thuiszorgpremie of een residentiële premie.

Voor wie?

Je woont thuis

Heb je in het dagelijkse leven ondersteuning nodig van derden om in je behoeften te voorzien, dan kom je mogelijk in aanmerking voor dit zorgbudget. Die ondersteuning kan gegeven worden door bv. een mantelzorger, een dienst voor gezinszorg of poetshulp om jou te helpen bij het bereiden van maaltijden, onderhouden van de woning, het wassen en aankleden, enz.

Twijfel je of je voor dit zorgbudget in aanmerking komt? Je kunt vooraf steeds contact opnemen met onze Dienst Maatschappelijk Werk om jouw situatie in te schatten.

Je verblijft in een residentiële woonvoorziening 

Ook personen die verblijven in een residentiële voorziening (woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis) komen in aanmerking voor dit zorgbudget. Hiervoor hoef je zelf niks te ondernemen: je zorgkas zal je dit budget automatisch toewijzen op basis van jouw inschrijving in een residentie.

Hoe vraag je dit zorgbudget aan?

  1. Download het aanvraagformulier Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en vul het in. 
  2. Bezorg ons het aanvraagformulier en de bewijsstukken. Dat kan digitaal via deze webpagina. Zo ontvangen we jouw aanvraag meteen en kunnen we die het snelst verwerken.Of stuur alle documenten per post naar Partena Zorgkas, Sluisweg 2 bus 2 in 9000 Gent, of deponeer ze in een Partena-brievenbus in je buurt.

Hoe verloopt je aanvraag?

Stap 1

Binnen de 5 dagen na ontvangst van je aanvraag gaat Partena Zorgkas na of je over een attest beschikt dat recht geeft op deze tegemoetkoming, en of je aan de administratieve voorwaarden voldoet. Je moet immers aangesloten zijn bij een zorgkas en minstens 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen (of ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een EU-lidstaat of EER-land).

  • Zijn je attesten in orde en wordt je aanvraag meteen aanvaard, dan ontvang je de eerste premie in de vierde maand na de aanvraag (= stap 3).
  • Beschik je niet over de nodige attesten, dan zal onze Dienst Maatschappelijk Werk een huisbezoek inplannen. Een maatschappelijk werker zal hiervoor contact opnemen met jou, ten laatste 45 dagen na ontvangst van jouw aanvraag. Tijdens het huisbezoek doen we een indicatiestelling: we bespreken jouw zorgbehoevendheid en houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen die je ervaart in het dagelijkse leven.

Stap 2

Kort na het huisbezoek van onze maatschappelijk werker ontvang je van Partena Zorgkas een brief of mail met de beslissing.

Stap 3

Bij een positieve beslissing ontvang je de eerste premie in de vierde maand na de aanvraag.

Wanneer wordt het zorgbudget betaald?

Als je in aanmerking komt voor dit zorgbudget, dan wordt een akkoord gegeven dat start de eerste maand die volgt op de datum waarop je dit zorgbudget hebt aangevraagd. De eerste drie maanden van het akkoord zijn een wettelijk opgelegde carenztijd, waarin er geen zorgbudget betaald mag worden. 

De eerste betaling ontvang je op het einde van de vierde maand na de aanvraag. Voorbeeld: Je dient je aanvraag in in de loop van januari. De eerste premie wordt ten vroegste vanaf mei gestort. 

De betaalkalender hieronder toont je op welke dag je vanaf dan de maandelijkse betaling ontvangt. Wil je een melding ontvangen zodra je premie wordt gestort? Abonneer je dan op de melding via sms of e-mail via MijnPartena.

Rubriek Zelfredzaamheid

shopavita.be

Hulpjes voor elke dag

Blijf langer thuis met deze producten die het dagelijkse leven net iets praktischer maken. 

Bekijk in de shop

Betaalkalender Zorgbudget voor thuiswonenden

Je premie wordt betaald op de oranje dagen.

Betaalkalender Residentiële premie zorgbudget

Je premie wordt betaald op de oranje dagen.

Vraag en antwoord

  • Waarvoor mag ik het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gebruiken?
  • Hoe toon ik mijn zorgbehoefte aan voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?
  • Wil je een contactpersoon opgeven voor jouw dossier?
  • Kan ik een mantelzorgpremie krijgen via de gemeente?
Meer

Regel nu je zorgen voor morgen

Kies voor één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds
als de zorgkas.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena