Vlaamse sociale bescherming

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Personen met een handicap die hulpbehoevend zijn en ouder dan 65 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je dagelijks beperkingen als gevolg van je handicap, dan kom je misschien wel in aanmerking voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een tegemoetkoming ontvangen om de kosten ten gevolge van je verminderde zelfredzaamheid te helpen dragen. 

Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van o.a. jouw vastgestelde zorgnood, je gezinssamenstelling en je gezinsinkomen en is vrij te besteden. Je hoeft dus geen verantwoording af te leggen waarvoor je het gebruikt.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood was eerder een federale bevoegdheid en werd behandeld door de FOD Sociale Zekerheid. Vanaf 1 januari 2017, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, wordt deze bevoegdheid overgenomen door de zorgkassen, die ook de tegemoetkoming zullen uitbetalen.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een zorgkas.
  • Je bent 65 jaar of ouder.
  • Je verblijft niet in een gevangenis of centrum van de federale overheid.
  • Je totale gezinsinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Op basis van het totale inkomen van je gezin wordt berekend wat het bedrag is van je tegemoetkoming. Wanneer je gezinsinkomen een bepaalde grens overschrijdt, zal het bedrag van de tegemoetkoming lager liggen. Dit bedrag kan dus sterk verschillen van persoon tot persoon.
  • Je behaalt minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid is de invloed die jouw handicap heeft op dagelijkse activiteiten, de moeilijkheden die je hierbij ondervindt. Deze wordt gemeten aan de hand van de medisch-sociale schaal met 5 categorieën:

  1. Categorie 1: 7 of 8 punten
  2. Categorie 2: 9, 10 of 11 punten
  3. Categorie 3: 12, 13 of 14 punten
  4. Categorie 4: 15 of 16 punten
  5. Categorie 5: 17 of 18 punten

Hoe hoger je score (en dus de categorie waartoe je behoort), hoe hoger het maximumbedrag van je tegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kun je (enkel) online aanvragen via de applicatie e-THAB. Je kunt deze aanvraag zelf doen met je e-ID of je laten bijstaan door een gevolmachtigde meerderjarige vertegenwoordiger of door een medewerker van de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds.

De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de medische inschaling. Het resultaat hiervan wordt bezorgd aan de zorgkas.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood mag gecombineerd worden met een tegemoetkoming uit het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het Zorgbudget voor mensen met een handicap.

Het is niet mogelijk om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te combineren met andere tegemoetkomingen zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

Indien je op het moment van de aanvraag reeds over een andere tegemoetkoming beschikt die niet combineerbaar is met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, zal de zorgkas nagaan welke het meest voordelig is voor jou.

Thuiszorg

Extra hulp nodig?

Ben je net bevallen of heb je extra hulp nodig? Ons ervaren team maatschappelijk werkers regelt graag kraamzorg, poetshulp, thuisoppas zorgbehoevenden, palliatieve zorg of ziekenvervoer voor jou.

Ontdek ons aanbod

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies

We helpen je vooruit

We helpen je vooruit

Blog 23 december 2015

Naast een ziekteverzekering biedt een ziekenfonds ook een uitgebreid zorgaanbod aan. Achter dat zorgaanbod schuilt een team van professionele medewerkers waarbij je dagelijks terecht kunt voor advies en dienstverlening afgestemd op jouw persoonlijke situatie. 

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

Blog 27 januari 2016

Het kan soms snel gaan. Een ziekte, een ongeval, de start van een therapie en een revalidatie kunnen ervoor zorgen dat je plots hulp nodig hebt. Gelukkig zijn er heel wat mensen die de zorg voor die persoon met veel plezier op zich nemen. Mantelzorgers, zoals dat heet. Maar wat als jij er binnenkort eentje wordt?

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Contacteer Partena Ziekenfonds
Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena