Uitkering

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Je eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Forfaitaire vergoeding

  • De 1ste 14 kalenderdagen van je arbeidsongeschiktheid als zelfstandige is een 'carensperiode': dan heb je geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. 
  • Vanaf de 15de dag arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Zelfstandigen krijgen een forfaitaire vergoeding, of een vast bedrag per dag. 
  • Dat bedrag is afhankelijk van je gezinstoestand. 
  • De uitkering wordt eenmaal per maand  uitbetaald, in het begin van de maand

Na 1 jaar

Je kunt maximum 1 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ben je langer arbeidsongeschikt, dan krijg je na 1 jaar een zogenaamde invaliditeitsuitkering.

Opgelet!

  • Het maandelijkse bedrag van je uitkeringen hangt af van het aantal dagen in die maand. 
  • De uitkering arbeidsongeschiktheid is een vervangingsinkomen. Je moet de uitkering dus vermelden op je belastingaangifte in Deel 1, Vak IV C.
  • Er wordt op je uitkering een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 11,11 %.

Betaalkalender uitkering zelfstandigen: minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena