Uitkering

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Je eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Forfaitaire vergoeding

  • Voor korte periodes van ziekte (7 dagen) geldt een wachttijd of carensperiode van 7 dagen. Voor die ziekteperiode heb je geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. Voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de carensperiode volledig weg. Je kunt dus vanaf de eerste dag een uitkering ontvangen.
  • Zelfstandigen krijgen een forfaitaire vergoeding, of een vast bedrag per dag.
  • Dat bedrag is afhankelijk van je gezinstoestand.
  • De uitkering wordt eenmaal per maand uitbetaald, in het begin van de maand.

Na 1 jaar

Je kunt maximum 1 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ben je langer arbeidsongeschikt, dan krijg je na 1 jaar een zogenaamde invaliditeitsuitkering.

Opgelet!

  • Het maandelijkse bedrag van je uitkeringen hangt af van het aantal dagen in die maand. 
  • De uitkering arbeidsongeschiktheid is een vervangingsinkomen. Je moet de uitkering dus vermelden op je belastingaangifte in Deel 1, Vak IV C.
  • Er wordt op je uitkering een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 11,11 %.

Betaalkalender uitkering zelfstandigen: minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena