Zelfstandig

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je zelfstandig en arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk? Of wil je graag een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of nog een andere activiteit? Vraag dan hiervoor tijdig de officiële toestemming van je ziekenfonds.

Deeltijds een activiteit hervatten helpt je om geleidelijk aan weer ingeschakeld te worden in je normale werksituatie. Weet dat hieraan bepaalde regels verbonden zijn. Neem de info op deze pagina aandachtig door vooraleer je jouw activiteit aanvangt.

Vraag de toestemming van je ziekenfonds

Als je een zelfstandige activiteit, een andere zelfstandige activiteit of een loontrekkende activiteit wilt uitoefenen, dan moet je eerst een akkoord hebben van de adviserende arts van je ziekenfonds voordat je start. De medische dienst moet je schriftelijke aanvraag voor deeltijdse hervatting ruim op tijd in z’n bezit hebben. De adviserende arts heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

 1. Vul het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting digitaal in via MijnPartena.
  Of download het aanvraagformulier en stuur het zo gauw mogelijk op naar Dienst Vervangingsinkomen, Sluisweg 2, 9000 GENT.
 2. Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden door jou. Jouw werkgever of huisarts hoeven niets in te vullen. Stem wel op voorhand af met je werkgever. Heb je je aanvraagformulier onvolledig ingevuld, dan kunnen we je aanvraag niet verwerken. Een van onze medewerkers zal jou dan hierover contacteren. Zorg dus dat alles ingevuld is:

  • Startdatum van je deeltijdse activiteit
  • Aantal uren (per week) dat je presteerde vóór de arbeidsongeschiktheid
  • Aantal uren (per week) dat je wenst te presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid
  • Vast of variabel uurrooster aankruisen én het uurrooster invullen
  • Naam van je werkgever
  • Jouw handtekening
 3. De adviserende arts zal je aanvraag onderzoeken en je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 4. Wij laten je schriftelijk weten wat de beslissing is.

Opgelet!

 • Als je tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Wijzigt je uurrooster (bv. verhoging aantal werkuren/wijziging werkdagen)? Ook dan moet je steeds voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Dien de aanvraag tijdig in!

Was je bij de aanvang van je arbeidsongeschiktheid zelfstandige in hoofdberoep? Als je een zelfstandige activiteit, een andere zelfstandige activiteit of een loontrekkende activiteit wilt uitoefenen, dan moet je eerst een akkoord hebben van de adviserende arts van je ziekenfonds voordat je start. Dien je de aanvraag laattijdig in, dan wordt er een sanctie toegepast en krijg je geen uitkering.

Als we jouw aanvraagformulier te laat ontvangen, dan heeft dit financiële gevolgen voor je uitkering:

 • Bezorg je ons de aanvraag binnen de 14 dagen na de deeltijdse hervatting, dan zal je uitkering met 10% verminderen voor de periode van laattijdigheid. 
 • Bezorg je ons de aanvraag pas na 14 dagen, dan ontvang je vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit geen uitkering. Reeds betaalde uitkeringen worden dan teruggevorderd en je ontvangt een uitnodiging voor medische controle bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Welke impact heeft deeltijds werken op je uitkering?

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

Een voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2019.

 • Van 1/4/2019 tot en met 30/9/2019: geen vermindering van de daguitkering.
 • Van 1/10/2019 tot en met 31/12/2022: -10% van de daguitkering.
 • Vanaf 1/1/2023: vermindering van de inkomsten op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige ontvangen in 2020.

Wanneer wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald

Belastingen

Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingsfactuur.

Als je verwacht dat je belastingfactuur hoger dan gewoonlijk zal zijn, dan raden we je aan om elk kwartaal voorafbetalingen te doen van het geschatte belastingssupplement. Maak hiervoor een schatting van de belastingen die je moet betalen met Tax-Calc, de anonieme online berekeningsmodule van de overheid. Als je voldoende voorafbetalingen doet, heb je recht op een bonus en betaal je uiteindelijk minder belastingen!

Meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Of neem contact op met jouw regionale belastingsdienst.

Vraag en antwoord

 • Ik ontving een uitnodiging voor een medische controle, maar ik werk op dat moment deeltijds. Wat nu?
 • Wat moet ik doen als mijn aanvraag voor deeltijdse activiteit geweigerd wordt?
 • Ik heb al een akkoord om deeltijds te werken, maar door omstandigheden kan ik niet hervatten. Wat nu?
Bekijk nog meer veelgestelde vragen
 

Selfservice in MijnPartena

Vul voortaan je aangifte van deeltijdse hervatting digitaal in via MijnPartena. Handig en snel!

Betaalkalender uitkering zelfstandigen: minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering: meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Opgelet! Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena