Zelfstandig

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je zelfstandig en arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk om je zaak draaiende te houden? Vraag dan daarvoor de officiële toestemming van je ziekenfonds.

Wanneer mag je weer aan het werk?

Van zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is door de adviserende arts van het ziekenfonds kun je hem toestemming vragen om je werk gedeeltelijk te hervatten. 

Vraag de toestemming van je ziekenfonds

 1. Download het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting en vul het nauwkeurig in. Vergeet zeker niet de datum van de werkhervatting te vermelden!
 2. Onderteken het document.
 3. Stuur zo gauw mogelijk op naar je adviserend arts: Medische dienst, Sluisweg 2, bus 1, 9000 GENT, of mail naar vi@partena-ziekenfonds.be.
 4. De adviserend arts zal je aanvraag onderzoeken en je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 5. Wij laten je schriftelijk weten wat de beslissing is.

Opgelet! Als je tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Wijzigt je uurrooster (bv. verhoging aantal werkuren/wijziging werkdagen)? Ook dan moet je steeds voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserend arts van Partena Ziekenfonds!

Vraag de toestemming tijdig aan

Ga in elk geval niet deeltijds aan de slag zonder de goedkeuring van je adviserend arts! Wacht de toestemming van je adviserend arts af voor je weer aan het werk gaat. Zonder voorafgaandelijke toestemming zullen de toegekend uitkeringen voor de gewerkte dag(en) of periode(s) teruggevorderd worden.

Hoe wordt je uitkering berekend?

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

Een voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2018.

 • Van 1/4/2018 tot en met 30/9/2018: geen vermindering van de daguitkering.
 • Van 1/10/2018 tot en met 31/12/2021: - 10% van de daguitkering
 • Vanaf 1/1/2022: vermindering van de inkomsten op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige ontvangen in 2019.

Wat als je je gedeeltelijke werkhervatting wilt stopzetten?

Neem contact op met je ziekenfonds en deel de juiste datum van stopzetting van je deeltijds werk mee. Wens je daarna opnieuw deeltijds te werken tijdens je arbeidsongeschiktheid, denk er dan aan om opnieuw voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena