Zelfstandig

Arbeidsongeschiktheid aangeven

Ben je zelfstandig en kun je een periode niet werken door ziekte of een ongeval? Dan kun je een uitkering genieten vanaf de 7de dag arbeidsongeschiktheid. Geef je arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan bij het ziekenfonds. Breng ook je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid.

Stap 1: Geef je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds

Geef je arbeidsongeschiktheid binnen de 7 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds. Hiervoor bezorg je twee documenten aan je ziekenfonds: een getuigschrift arbeidsongeschiktheid, of het zogenaamde 'document vertrouwelijk', en een vragenlijst over je beroepsactiviteit. Geef ook een verlenging of herval tijdig aan.

Laat het getuigschrift arbeidsongeschiktheid nauwkeurig invullen door je behandelende arts met:

  • jouw gegevens
  • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
  • datum en handtekening van de behandelende arts
  • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
  • reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Heb je geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Vul ook de vragenlijst over je beroepsactiviteit in

Aan de hand van de gegevens die je invult op deze vragenlijst zal de adviserende arts bij de evaluatie van je arbeidsongeschiktheid de voorwaarde van stopzetting van elke (beroeps)activiteit beoordelen. Moest je problemen ondervinden bij het invullen van deze vragenlijst, contacteer dan je ziekenfonds, je sociaal verzekeringsfonds of je boekhouder. 

Bezorg het getuigschrift en de vragenlijst aan je ziekenfonds

  • Verstuur het document via de post naar ons hoofdkantoor op adres: Sluisweg 2, bus 1, 9000 Gent. Wij bezorgen het aan de adviserende arts.
  • De adviserende arts moet het originele document krijgen. Een fotokopie, fax of e-mail zijn niet geldig.

Opgelet: Ga op tijd naar de dokter!

De arbeidsongeschiktheid kan pas bij het ziekenfonds erkend worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld. Dit betekent dat je een uitkering krijgt voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend. Ga dus best meteen naar de dokter als je ziek bent, zo verlies je geen deel van je uitkering.

Voorbeeld: Je wordt ziek op 10 juli 2019 en je gaat pas naar de dokter op 13 juli 2019. Dan kun je pas recht hebben op een uitkering vanaf 13 juli 2019 en verlies je de uitkering voor de dagen die je ervoor ziek bent.

Stap 2: Je ontvangt een uitkeringspakket

Zodra de adviserende arts jouw verklaring van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, sturen we jou de nodige documenten die je ons ingevuld en ondertekend moet terugbezorgen. Aan de hand met de info die je ons hiermee doorgeeft, kunnen we verder aan de slag om je uitkeringsdossier te verwerken. Dit uitkeringspakket bestaat uit:

  • een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten
  • een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie
  • een vragenlijst over je beroepsactiviteiten

Onze adviserende arts heeft al deze documenten nodig om je arbeidsongeschiktheid te erkennen, zodat we je uitkering kunnen berekenen en uitbetalen.

 

Maak een afspraak

Persoonlijk advies nodig? We helpen je graag! Maak een afspraak met een klantenadviseur in een kantoor in je buurt.

Afspraak maken

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena