Zelfstandig

Arbeidsongeschiktheid aangeven

Ben je zelfstandig en kun je een periode niet werken door ziekte of een ongeval? Dan kun je een uitkering genieten vanaf de 7de dag arbeidsongeschiktheid. Geef je arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan bij het ziekenfonds. Breng ook je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid.

Een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet je normaal per post bezorgen aan je ziekenfonds. Omwille van de huidige crisis door het coronavirus kun je je attest digitaal aan je ziekenfonds bezorgen. Dit is een tijdelijke maatregel.

Zo bezorg je ons het getuigschrift digitaal

Stap 1: Geef je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds

Zorg dat je ons het originele getuigschrift bezorgt per post met priorzegel!

Geef je arbeidsongeschiktheid binnen de 7 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds. Hiervoor bezorg je een getuigschrift arbeidsongeschiktheid, of het zogenaamde 'document vertrouwelijk' aan je ziekenfonds. Geef ook een verlenging of herval tijdig aan.

Laat het getuigschrift arbeidsongeschiktheid nauwkeurig invullen door je behandelende arts met:

  • jouw gegevens
  • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
  • datum en handtekening van de behandelende arts
  • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
  • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Heb je geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Bezorg het getuigschrift aan je ziekenfonds

  • Verstuur het document via de post met priorzegel naar ons hoofdkantoor op adres: Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent. Wij bezorgen het aan de adviserende arts.
  • De adviserende arts moet het originele document krijgen. Een fotokopie, fax of e-mail zijn niet geldig.

Opgelet: Ga op tijd naar de dokter!

De arbeidsongeschiktheid kan pas bij het ziekenfonds erkend worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld. Dit betekent dat je een uitkering krijgt voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend. Ga dus best meteen naar de dokter als je ziek bent, zo verlies je geen deel van je uitkering.

Voorbeeld: Je wordt ziek op 10 juli 2019 en je gaat pas naar de dokter op 13 juli 2019. Dan kun je pas recht hebben op een uitkering vanaf 13 juli 2019 en verlies je de uitkering voor de dagen die je ervoor ziek bent.

Stap 2: Je ontvangt een uitkeringspakket

Zodra de adviserende arts jouw verklaring van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, sturen we jou de nodige documenten die je ons ingevuld en ondertekend moet terugbezorgen. Aan de hand met de info die je ons hiermee doorgeeft, kunnen we verder aan de slag om je uitkeringsdossier te verwerken. Dit uitkeringspakket bestaat uit:

Moest je problemen ondervinden bij het invullen van deze vragenlijst, contacteer dan je ziekenfonds, je sociaal verzekeringsfonds of je boekhouder. 

Onze adviserende arts heeft al deze documenten nodig om je arbeidsongeschiktheid te erkennen, zodat we je uitkering kunnen berekenen en uitbetalen.

Volg je dossier op in MijnPartena

Volg het verdere verloop van je uitkeringsaanvraag op via MijnPartena. Daar zie je meteen of we jouw getuigschrift goed ontvangen hebben.

Advies op maat via video 

Stel je vraag aan een klantenadviseur en krijg persoonlijk advies. Plan een videogesprek wanneer het jou past. Je ziet meteen de beschikbaarheid en hoeft nooit lang te wachten.

Maak een afspraak

Selfservice in MijnPartena

Is je dossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in MijnPartena, daar kun je de status van je dossier volgen en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

Naar MijnPartena

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena