Zelfstandig

Arbeidsongeschiktheid aangeven

Ben je zelfstandig en kun je een periode niet werken door ziekte of een ongeval? Dan kun je een uitkering genieten vanaf de 15de dag arbeidsongeschiktheid. Geef je arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk aan bij het ziekenfonds. Breng ook je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid.

Stap 1: Geef je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds

Geef je arbeidsongeschiktheid binnen de 15 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid aan bij het ziekenfonds via een getuigschrift arbeidsongeschiktheid, of het zogenaamde 'document vertrouwelijk'. Geef ook een verlenging of herval tijdig aan. 

Laat het document nauwkeurig invullen door je behandelende arts met:

  • jouw gegevens
  • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
  • datum en handtekening van de behandelende arts
  • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid 
  • reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Heb je geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Bezorg het ingevulde getuigschrift aan je ziekenfonds

  • Verstuur het document via de post naar ons hoofdkantoor op adres: Sluisweg 2, bus 1, 9000 GENT. Wij bezorgen het aan de adviserend arts.
  • De adviserend arts moet het originele document krijgen. Een fotokopie, fax of e-mail zijn niet geldig.

Stap 2: Je ontvangt een uitkeringspakket

Zodra de adviserend arts jouw verklaring van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, sturen we jou de nodige documenten die je ons ingevuld en ondertekend moet terugbezorgen. Aan de hand met de info die je ons hiermee doorgeeft, kunnen we verder aan de slag om je uitkeringsdossier te verwerken. Dit uitkeringspakket bestaat uit:

  • een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten
  • een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie
  • een vragenlijst over je beroepsactiviteiten

Onze adviserend arts heeft al deze documenten nodig om je arbeidsongeschiktheid te erkennen, zodat we je uitkering kunnen berekenen en uitbetalen. 

 

Maak een afspraak

Persoonlijk advies nodig? We helpen je graag! Maak een afspraak met een klantenadviseur in een kantoor in je buurt.

Afspraak maken

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena