Uitkering

Invaliditeitsuitkering

Een uitkering arbeidsongeschiktheid kan maximaal 1 jaar lopen. Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan krijg je vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Net als je arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ook je invaliditeitsuitkering uitbetaald door je ziekenfonds.  Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je laatste brutoloon en je gezinstoestand:

GEZINSTOESTAND INVALIDITEITSUITKERING

Werknemer met gezinslast 65% van het gederfde loon (met een plafond)

Alleenstaande 55% van het gederfde loon (met een plafond)


Samenwonende 40% van het gederfde loon (met een plafond)


Opgelet! 

  • De invaliditeitsuitkering is een vervangingsinkomen. Je moet de uitkering vermelden op je belastingaangifte (Deel 1, Vak IV C).
  • Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van de invaliditeitsuitkering. Hou er dus rekening mee dat alles via de belastingsfiche zal belast worden het jaar volgend op het jaar van betaling van de uitkering. 
  • Op de invaliditeitsuitkering wordt mogelijks maximum 3.5 % afgehouden voor de sector pensioenen.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering: meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Opgelet! Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena