Uitkering

Afhouding van verlofdagen

Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef daarom die dagen aan via een vakantieattest.

Vakantieattest

Heb je voor het einde van het vakantiejaar nog een aantal vakantiedagen (gedekt door vakantiegeld of loon betaald tijdens het vakantiejaar) over, en kun je die niet  opnemen door arbeidsongeschiktheid? Laat dat aan je ziekenfonds weten via een vakantieattest. Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren.

Over welke soort vakantiedagen gaat het?

 • wettelijke vakantiedagen
 • bijkomende vakantiedagen die aanleiding geven tot het uitbetalen van vakantiegeld of loon
 • vakantiedagen krachtens algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst

Laat invullen door je werkgever

Arbeiders

Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid

 • ontvangen het in te vullen vakantieattest in het najaar
 • kunnen zelf de voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document

Die reeds meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn

 • ontvangen het in te vullen vakantieattest vanaf de maand mei
 • kunnen zelf de voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document

Bedienden

 • ontvangen het in te vullen vakantieattest in het najaar
 • kunnen geen voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen doorgeven. Het gebeurt sowieso in december, of tijdens de laatste uitbetalingsperiode van het vakantiejaar.  

Bezorg tijdig terug

 • Je kunt het vakantieattest via de link op deze pagina downloaden. Vul het in en bezorg het zo snel mogelijk aan het ziekenfonds.
 • Bezorg je het vakantieattest niet tijdig aan het ziekenfonds terug, dan houden wij automatisch een standaard-aantal van 24 uitkeringsdagen af tijdens de maand december van het betrokken vakantiejaar. 
 • Stuur het vakantieattest dus altijd ingevuld terug naar je ziekenfonds. Zo vermijd je een onnodige weigering van je uitkering. 

Veelgestelde vragen over het vakantieattest

 • Wat is een vakantieattest?
 • Wanneer moet je een vakantieattest terugsturen?
 • Waarvoor dient het vakantieattest?
 • Je denkt geen recht meer te hebben op vakantiedagen?
 • Waarom worden er 24 vakantiedagen afgehouden terwijl je nog recht hebt op 20 wettelijke vakantiedagen?
 • Je hebt het vakantieattest nog niet laten invullen. Wat gebeurt er met de betaling van december?
 • Wat als je geen uitkering ontvangt voor die 24 dagen in december? Door wie word je dan uitbetaald?
 • Wat als je je vakantiedagen overdraagt naar het volgend jaar?
 • Wat als je weer aan het werk bent?
 • Wat als je al meer dan een jaar ziek bent?
 • Waarom worden verlofdagen afgehouden in 2018 als je in de loop van 2017 ontslagen bent en in 2018 geen vakantiegeld hebt ontvangen?
 • Wat als je het attest al hebt bezorgd, en het saldo nog niet verwerkt werd?
 • Wat als je het vakantieattest hebt afgegeven aan je werkgever of de werkloosheidskas en het daar nog niet verwerkt is? 
 • Wie kan het vakantieattest invullen?
 • Hoe bezorg ik het vakantieattest aan Partena Ziekenfonds?
 
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena