Uitkering

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Je eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hoe wordt je uitkering berekend?

 • De uitkering primaire arbeidsongeschiktheid bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon. De berekening van het gemiddelde dagloon gebeurt op basis van je brutoloon.
 • Dat percentage geldt altijd de eerste 6 maanden (t.e.m. 31/12/2020) of 4 maanden (vanaf 1/1/2021), of je nu personen ten laste hebt, alleenstaande bent, of samenwonende.
 • Vanaf 1/1/2021 kan het bedrag van je uitkering vanaf de eerste dag van de 5de maand eventueel opgetrokken worden. Vanaf dan krijg je 60% van je gemiddelde dagloon, of de minimumuitkering als blijkt dat het bedrag van de minimumuitkering voordeliger is.
 • Vanaf 1/7/2021 zal de minimumuitkering vanaf de eerste dag van de 5e maand ook afhangen van je gezinssituatie en van het zogenaamde 'statuut regelmatig werknemer'. Hou er rekening mee dat het nieuwe dagbedrag je brutoloon niet mag overtreffen. 
  Het onderzoek naar de verhoging tot deze minimumuitkering en het statuut regelmatig werknemer wordt automatisch door het ziekenfonds uitgevoerd. Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. 
  Als je in aanmerking komt voor het onderzoek naar je gezinssituatie , dan ontvang je hiervoor een formulier van ons.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand zal opnieuw een herziening van je uitkering gebeuren. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat het bedrag van de minimumuitkering voordeliger is.
 • Het maandelijkse bedrag van je uitkering varieert volgens het aantal werkdagen per maand.
 • Ook de startdatum van je ziekte is van belang. Word je bijvoorbeeld ziek in het midden van de maand, dan zal je voor die maand maar een uitkering ontvangen voor het aantal dagen vanaf je eerste dag ziekte.

Na 1 jaar

Je kunt maximum 1 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ben je langer arbeidsongeschikt, dan krijg je na 1 jaar een zogenaamde invaliditeitsuitkering.

Opgelet!

 • De arbeidsongeschiktheidsuitkering is een vervangingsinkomen. Je dient de uitkering te vermelden op je belastingaangifte (Deel 1, Vak IV C).
 • Als de uitkering hoog genoeg is, wordt er een bedrijfsvoorheffing van maximum 11,11% op afgehouden. 

Betaalkalender uitkering werknemer en werkloos: minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Opgelet! Personen met een dossier schuldbemiddeling/loonbeslag ontvangen hun uitkering eenmaal per maand, in het begin van de maand. Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.

Betaaldatum 29/12/2021 kan nog wijzigen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena