Werknemer

Uitkering voor hulp van derden

Ontvang je een uitkering van je ziekenfonds en ben je afhankelijk van anderen? Dan kun je vanaf de 4de maand dat je arbeidsongeschikt bent, in aanmerking komen voor ‘hulp van derden’, een forfaitair bedrag dat je bovenop je gewone uitkering krijgt. Dat bedrag helpt je in alle extra kosten te voorzien.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent zwaar zorgbehoevend en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Je hebt zowel medische als niet-medische hulp nodig om te voorzien in je dagelijkse behoeften. Bv. koken, eten, je verplaatsen, wassen en kleden, communiceren… 
 • De hulp die je krijgt, komt vaak van familie, vrienden of vrijwilligers. 

Hoe vraag je hulp van derden aan?

 1. Je kunt hulp van derden aanvragen bij je ziekenfonds. 
 2. De adviserend arts evalueert je afhankelijkheidsgraad op basis van 6 activiteiten: 
  • zich verplaatsen 
  • eten en eigen maaltijden klaarmaken
  • zich verzorgen en aankleden
  • de woning onderhouden
  • communiceren of sociale contacten onderhouden
  • zich bewust zijn van gevaar, en in staat zijn om gevaar te vermijden 
 3. Het dossier van de adviserend arts wordt voorgelegd aan het RIZIV
 4. Je krijgt per brief bericht of je aanvraag goedgekeurd is.

Je ziekenfonds kan hulp van derden weigeren of schorsen 

 • Als je opgenomen bent in een ziekenhuis of verblijft in een rust- of verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een rustoord voor bejaarden. 
 • Als je in voorlopige hechtenis bent of van je vrijheid beroofd bent.

Opgelet!  De uitkering ‘hulp van derden’ valt niet onder het stelsel van het belastbare vervangingsinkomen. Je hoeft het dus niet te vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena