Werknemer

Wie erkent je arbeidsongeschiktheid?

Wil je een uitkering kunnen ontvangen, dan moet je arbeidsongeschiktheid erkend worden door de adviserend arts van het ziekenfonds.

Erkenning door de adviserend arts

Als de adviserend arts je getuigschrift arbeidsongeschiktheid ontvangt, gaat hij of zij na of je arbeidsongeschiktheid aan de wettelijke criteria beantwoordt. 

Je wordt schriftelijk verwittigd als

  • je arbeidsongeschiktheid erkend wordt: De adviserend arts bepaalt ook de vermoedelijke duur van je arbeidsongeschiktheid. Hij of zij legt een datum vast voor een controleonderzoek.
  • je arbeidsongeschiktheid niet erkend wordt: Je kunt in dat geval tegen die beslissing in beroep gaan.

Je kunt geen erkenning van arbeidsongeschiktheid krijgen als

  • persoon ten laste
  • student
  • ingezetene
  • gepensioneerde die niet meer werkt
  • statutair ambtenaar in overheidsdienst: De overheid heeft een eigen regeling voor je.

Vul het getuigschrift volledig in

Het gebeurt vaak dat de adviserend arts geen erkenning kan geven omdat er inlichtingen ontbreken op het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid. Dat levert uiteraard vertraging op voor het toekennen van je uitkering. Zorg daarom dat je getuigschrift zo volledig mogelijk ingevuld is voor je het aan je ziekenfonds bezorgt.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena