Uitkering

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Je eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hoe wordt je uitkering berekend?

De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon en wordt als volgt berekend:

 • Bij de werkloosheidskas krijg je een cijfer- of lettercode toegekend waaraan een gemiddeld dagloon is gekoppeld. De werkloosheidskas betaalt een percentage van je gemiddelde dagloon, of de zogenaamde 'baremale uitkering'.
 • Het ziekenfonds betaalt dit baremale bedrag zoals bepaald bij werkloosheid, maar met een maximum van 60% van het gemiddelde dagloon. Daardoor is het soms mogelijk dat het dagbedrag aan ziekte-uitkeringen toch lager ligt dan het baremale bedrag dat je krijgt bij de werkloosheid.
 • Als het baremale bedrag daalt bij de werkloosheidskas, volgt het ziekenfonds ook die daling. Dat gebeurt op de data die de werkloosheidskas heeft bepaald.
 • Het percentage van 60% geldt altijd tijdens de eerste 6 maanden (t.e.m. 31/12/2020) of 4 maanden (vanaf 1/1/2021) van je arbeidsongeschiktheid, of je nu personen ten laste hebt, alleenstaande bent, of samenwonende.
 • Vanaf 1/1/2021 kan het bedrag van je uitkering vanaf de eerste dag van de 5de maand eventueel opgetrokken worden. Vanaf dan krijg je 60% van je gemiddelde dagloon, of de minimumuitkering als blijkt dat het bedrag van de minimumuitkering voordeliger is.
 • Vanaf 1/7/2021 zal de minimumuitkering vanaf de eerste dag van de 5e maand ook afhangen van je gezinssituatie en van het zogenaamde 'statuut regelmatig werknemer'. Hou er rekening mee dat de minimumuitkering tijdens de eerste 6 maanden van je arbeidsongeschiktheid niet hoger mag zijn dan de uitkering die door de werkloosheidsinstelling zou betaald worden.
  Het onderzoek naar de verhoging tot deze minimumuitkering en het statuut regelmatig werknemer wordt automatisch door het ziekenfonds uitgevoerd. Je hoeft hiervoor niets te ondernemen.
  Als je in aanmerking komt voor het onderzoek naar je gezinssituatie , dan ontvang je hiervoor een formulier van ons.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand zal opnieuw een herziening van je uitkering gebeuren. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat het bedrag van de minimumuitkering voordeliger is.
 • Ook de startdatum van je ziekte is van belang. Word je bijvoorbeeld ziek in het midden van de maand, dan zal je voor die maand maar een uitkering ontvangen voor het aantal dagen vanaf je eerste dag ziekte.

Na 1 jaar

Je kunt maximum 1 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ben je langer arbeidsongeschikt, dan krijg je na 1 jaar een zogenaamde invaliditeitsuitkering.

Opgelet! 

 • De arbeidsongeschiktheidsuitkering is een vervangingsinkomen. Je dient de uitkering dus te vermelden op je belastingaangifte (Deel 1, Vak IV C).
 • Als de uitkering hoog genoeg is, wordt er een bedrijfsvoorheffing op afgehouden. Dit is maximum 10.09% tot en met de 6de maand arbeidsongeschiktheid, en maximum 11.11 % vanaf de eerste dag van de 7de maand.

Betaalkalender uitkering werknemer en werkloos: minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Opgelet! Personen met een dossier schuldbemiddeling/loonbeslag ontvangen hun uitkering eenmaal per maand, in het begin van de maand. Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.

Betaaldatum 29/12/2021 kan nog wijzigen.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena