Uitkering

Afhouding van verlofdagen

Heb je nog gewerkt in het kalenderjaar voor het jaar waarin je ziek werd? Dan mag het ziekenfonds voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef die dagen aan via een vakantieattest.

Vakantieattest

Als je nog gewerkt hebt in het kalenderjaar voor het jaar waarin je ziek werd, heb je misschien nog een aantal vakantiedagen (gedekt door vakantiegeld of loon betaald tijdens het vakantiejaar) over. Als je die dagen niet kunt opnemen door arbeidsongeschiktheid, laat dat dan aan het ziekenfonds weten via een vakantieattest.  Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren.

Over welke soort vakantiedagen gaat het?

  • wettelijke vakantiedagen
  • bijkomende vakantiedagen die aanleiding geven tot het uitbetalen van vakantiegeld of loon
  • vakantiedagen krachtens algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst

Laat invullen door de werkloosheidsinstelling

Arbeiders

  • ontvangen de aanvraag vanaf de maand mei
  • kunnen zelf de voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document

Bedienden

 • kunnen geen voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen doorgeven. Het gebeurt sowieso in december. 

Bezorg tijdig terug

 • Je kunt het vakantieattest downloaden via de link op deze pagina. Vul het in en bezorg het zo snel mogelijk aan je ziekenfonds.
 • Bezorg je het vakantieattest niet tijdig aan het ziekenfonds terug, dan krijg je automatisch een weigering van 24 uitkeringsdagen tijdens de maand december van het betrokken vakantiejaar. 
 • Stuur het vakantieattest dus altijd ingevuld terug naar je ziekenfonds. Zo vermijd je een onnodige weigering van je uitkering.
         

Opgelet! Ben je in het kalenderjaar voor het jaar waarin je ziek werd een volledig jaar werkloos geweest, dan is de afhouding van verlofdagen voor jou niet van toepassing.

Veelgestelde vragen over het vakantieattest

 • Wat is een vakantieattest?
 • Wanneer moet je een vakantieattest terugsturen?
 • Waarvoor dient het vakantieattest?
 • Je denkt geen recht meer te hebben op vakantiedagen?
 • Waarom worden er 24 vakantiedagen afgehouden terwijl je nog recht hebt op 20 wettelijke vakantiedagen?
 • Je hebt het vakantieattest nog niet laten invullen. Wat gebeurt er met de betaling van december?
 • Wat als je geen uitkering ontvangt voor die 24 dagen in december? Door wie word je dan uitbetaald?
 • Wat als je je vakantiedagen overdraagt naar het volgend jaar?
 • Wat als je weer aan het werk bent?
 • Wat als je al meer dan een jaar ziek bent?
 • Waarom worden verlofdagen afgehouden in 2018 als je in de loop van 2017 ontslagen bent en in 2018 geen vakantiegeld hebt ontvangen?
 • Wat als je het attest al hebt bezorgd, en het saldo nog niet verwerkt werd?
 • Wat als je het vakantieattest hebt afgegeven aan je werkgever of de werkloosheidskas en het daar nog niet verwerkt is? 
 • Wie kan het vakantieattest invullen?
 • Hoe bezorg ik het vakantieattest aan Partena Ziekenfonds?
 

Veelgestelde vragen over het vakantieattest

 • Wat is een vakantieattest?
 • Wanneer moet je een vakantieattest terugsturen?
 • Waarvoor dient het vakantieattest?
 • Je denkt geen recht meer te hebben op vakantiedagen?
 • Waarom worden er 24 vakantiedagen afgehouden terwijl je nog recht hebt op 20 wettelijke vakantiedagen?
 • Je hebt het vakantieattest nog niet laten invullen. Wat gebeurt er met de betaling van december?
 • Wat als je geen uitkering ontvangt voor die 24 dagen in december? Door wie word je dan uitbetaald?
 • Wat als je je vakantiedagen overdraagt naar het volgend jaar?
 • Wat als je weer aan het werk bent?
 • Wat als je al meer dan een jaar ziek bent?
 • Waarom worden verlofdagen afgehouden in 2018 als je in de loop van 2017 ontslagen bent en in 2018 geen vakantiegeld hebt ontvangen?
 • Wat als je het attest al hebt bezorgd, en het saldo nog niet verwerkt werd?
 • Wat als je het vakantieattest hebt afgegeven aan je werkgever of de werkloosheidskas en het daar nog niet verwerkt is? 
 • Wie kan het vakantieattest invullen?
 • Hoe bezorg ik het vakantieattest aan Partena Ziekenfonds?
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena