Werkloos

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je werkloos en arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk? Vraag dan de officiële toestemming van je ziekenfonds.

Vraag de toestemming van je ziekenfonds

 1. Download het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting en vul het nauwkeurig in. Vergeet zeker niet de datum van de werkhervatting te vermelden!
 2. Onderteken het document.
 3. Stuur je aanvraag zo gauw mogelijk op naar Medische dienst, Sluisweg 2, 9000 GENT, of mail naar vi@partena-ziekenfonds.be. De medische dienst moet je schriftelijke aanvraag voor deeltijdse werkhervatting minstens 1 werkdag vóór je weer aan de slag gaat in z’n bezit hebben.
 4. Als je je aanvraag tijdig indient, kun je alvast weer deeltijds aan de slag. Je hoeft dus niet te wachten tot je meer nieuws hebt over de goedkeuring van je aanvraag.
 5. De adviserend arts zal je aanvraag onderzoeken en je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 6. Wij laten je schriftelijk weten wat de beslissing is.

Opgelet!

 • Als je tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Wijzigt je uurrooster (bv. verhoging aantal werkuren/wijziging werkdagen)? Ook dan moet je steeds voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserend arts van Partena Ziekenfonds!

Wat betekent deeltijds werken voor je uitkering?

 • De adviserend arts keurt je aanvraag goed: Je krijgt een loon voor je deeltijdse werk, en een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid. Elke maand geeft je werkgever door hoeveel uren je gewerkt hebt. Op basis van die info berekenen wij je uitkering.
 • De adviserend arts weigert je aanvraag: Je stopt onmiddellijk met werken. Je loon en je uitkering voor de periode van deeltijds werk mag je behouden. Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag, krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

Hoe wordt je uitkering berekend?

De berekening van de uitkeringen werd vanaf 1 april 2018 aangepast. Hieronder kom je te weten of er voor je uitkering iets verandert.

Je werkt deeltijds als arbeider of bediende

Opgelet: Verricht je deeltijds werk vanaf 1/4/2018? Download dan de verklaring in geval van een toegelaten activiteit als loontrekkende en laat het invullen door je werkgever.

Heb je een akkoord voor deeltijds werken dat al liep vóór 1/4/2018, dan wordt de oude berekeningswijze steeds vergeleken met de nieuwe berekeningswijze en word je uitbetaald in het voordeligste systeem.  Zodra de nieuwe berekeningswijze voor jou voordeliger is, wordt je dossier verder berekend volgens de nieuwe berekeningswijze.

Als je een eerste toestemming ontvangt vanaf 1/4/2018, dan wordt je uitkering niet meer berekend op basis van je loon, maar op basis van het aantal gewerkte uren, en een zogenaamde ‘tewerkstellingsbreuk’. Die breuk wordt uitgedrukt in Q/S: Q staat voor het aantal uren dat je deeltijds werkt met toestemming van de adviserend arts, de S staat voor het aantal werkuren van een voltijdse werknemer in het bedrijf. Je uitkering wordt niet helemaal verminderd: 20% van je uitkering wordt vrijgesteld uit de tewerkstellingsbreuk.

Een voorbeeld: Je bent arbeidsongeschikt en je krijgt een uitkering van 50 euro per dag.

 • Q: Je mag van de adviserende arts 10u per week werken.
 • S: Het normaal aantal werkuren in jouw job is 38.
 • Q/S wordt zo 10/38 = 26,31%.
 • 20% hiervan wordt vrijgesteld.
 • Je daguitkering wordt verminderd met 6%: 50 euro - 6% = 47 euro.

Je bent onthaalouder

Heb je een akkoord voor deeltijds werken dat al liep vóór 1/4/2018, dan wordt je uitkering forfaitair verminderd vanaf 1/4/2018:

 • Het eerste jaar van toegelaten werk: - 25%
 • Vanaf het tweede jaar toegelaten werk: - 50%

Je werkt deeltijds als werknemer in een beschutte of sociale werkplaats, of in een maatwerkbedrijf

Je uitkering wordt niet verminderd. Er is geen 'verklaring ingeval van een toegelaten activiteit als loontrekkende' (= vroeger loonattest) meer nodig.

Opgelet! Je moet altijd een aanvraag deeltijds werken indienen bij de adviserend arts, ook bij verlenging van een akkoord.

Je werkt deeltijds als zelfstandige

Heb je een akkoord voor deeltijds werken dat al liep vóór 1/4/2018, dan geldt de nieuwe berekeningswijze meteen vanaf 1/4/2018:

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

Een voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2018.

 • Van 1/4/2018 tot en met 30/9/2018: geen vermindering van de daguitkering.
 • Van 1/10/2018 tot en met 31/12/2021: - 10% van de daguitkering
 • Vanaf 1/1/2022: vermindering van de inkomsten op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige ontvangen in 2019.

Je werkt deeltijds als gemeenteraadslid of als lid van de raad van het OCMW*

Je uitkering wordt niet verminderd.

* Niet geldig voor mandaat van voorzitter van de raad

Vraag en antwoord

 • Wat als je je deeltijdse werkhervatting te laat aangeeft?
 • Op welke dag wordt je deeltijdse uitkering betaald?
 • Wat met vrijwilligerswerk?
 • Wat als je je gedeeltelijke werkhervatting wilt stopzetten?
 
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena