Werkloos

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je werkloos en arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk? Of wil je graag een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of nog een andere activiteit? Vraag dan hiervoor tijdig de officiële toestemming van je ziekenfonds.

Deeltijds een activiteit hervatten helpt je om geleidelijk aan weer ingeschakeld te worden in je normale werksituatie. Weet dat hieraan bepaalde regels verbonden zijn. Neem de info op deze pagina aandachtig door vooraleer je jouw activiteit aanvangt.

Vraag de toestemming van je ziekenfonds

De medische dienst moet je schriftelijke aanvraag voor deeltijdse hervatting minstens 1 werkdag vóór je aan de slag gaat in z’n bezit hebben. Als je je aanvraag tijdig indient, kun je alvast deeltijds aan de slag. Je hoeft dus niet te wachten tot je meer nieuws hebt over de goedkeuring van je aanvraag.

 1. Vul het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting digitaal in via MijnPartena.
  Of download het aanvraagformulier en stuur het zo gauw mogelijk op naar Dienst Vervangingsinkomen, Sluisweg 2, 9000 GENT.
 2. Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden door jou. Jouw werkgever of huisarts hoeven niets in te vullen. Stem wel op voorhand af met je werkgever. Heb je je aanvraagformulier onvolledig ingevuld, dan kunnen we je aanvraag niet verwerken. Een van onze medewerkers zal jou dan hierover contacteren. Zorg dus dat alles ingevuld is:

  • Startdatum van je deeltijdse activiteit
  • Aantal uren (per week) dat je presteerde vóór de arbeidsongeschiktheid
  • Aantal uren (per week) dat je wenst te presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid
  • Vast of variabel uurrooster aankruisen én het uurrooster invullen
  • Naam van je werkgever
  • Jouw handtekening
 3. De adviserende arts zal je aanvraag onderzoeken en je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 4. Wij laten je schriftelijk weten wat de beslissing is.

Opgelet!

 • Als je tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Wijzigt je uurrooster (bv. verhoging aantal werkuren/wijziging werkdagen)? Ook dan moet je steeds voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Dien de aanvraag tijdig in!

Was je bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid loontrekkend, werkzoekend of had je een zelfstandig bijberoep? Dan moet het ziekenfonds jouw aanvraagformulier minstens één werkdag vóór de aanvang van je deeltijdse activiteit ontvangen. Bezorg het dus tijdig aan je ziekenfonds. Eenmaal ontvangen, mag je de dag nadien van start gaan. Je hoeft dus niet te wachten op de goedkeuring van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Als we jouw aanvraagformulier te laat ontvangen, dan heeft dit financiële gevolgen voor je uitkering:

 • Bezorg je ons de aanvraag binnen de 14 dagen na de deeltijdse hervatting, dan zal je uitkering met 10% verminderen voor de periode van laattijdigheid. 
 • Bezorg je ons de aanvraag pas na 14 dagen, dan ontvang je vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit geen uitkering. Reeds betaalde uitkeringen worden dan teruggevorderd en je ontvangt een uitnodiging voor medische controle bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Welke impact heeft deeltijds werken op je uitkering?

 • De adviserend arts keurt je aanvraag goed: Je krijgt een loon voor je deeltijdse werk, en een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid. Elke maand geeft je werkgever door hoeveel uren je gewerkt hebt. Op basis van die info berekenen wij je uitkering.
 • De adviserend arts weigert je aanvraag: Je stopt onmiddellijk met werken. Je loon en je uitkering voor de periode van deeltijds werk mag je behouden. Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag, krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

Wanneer wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald, na ontvangst van de 'verklaring in geval van een toegelaten activiteit als loontrekkende'. Aangezien jouw werkgever deze verklaring invult en aan ons bezorgt, is de datum van uitbetaling van je uitkering variabel.

Belastingen

Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingsfactuur.

Als je verwacht dat je belastingfactuur hoger dan gewoonlijk zal zijn, dan raden we je aan om elk kwartaal voorafbetalingen te doen van het geschatte belastingssupplement. Maak hiervoor een schatting van de belastingen die je moet betalen met Tax-Calc, de anonieme online berekeningsmodule van de overheid. Als je voldoende voorafbetalingen doet, heb je recht op een bonus en betaal je uiteindelijk minder belastingen!

Meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Of neem contact op met jouw regionale belastingsdienst.

Vraag en antwoord

 • Hoe wordt je deeltijdse uitkering berekend?
 • Ik heb een vakantieattest ontvangen. Wat nu?
 • Heeft je werkgever hulp nodig om de maandelijkse verklaring van toegelaten activiteit in te vullen?
Bekijk nog meer veelgestelde vragen
 
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena