Hoe lang duurt je moederschapsverlof?

De moederschapsrust voor zelfstandigen duurt in totaal minimum 3 en maximum 12 weken bij een eenling. Bij een meerling heb je maximum 13 weken moederschapsrust.

De wetswijziging vanaf 1/3/2020 over de verlenging van het moederschapsverlof met terugwerkende kracht geldt niet voor het moederschapsverlof van zelfstandigen.

3 periodes

  • de verplichte prenatale rust (vóór de bevalling): 1 week, op te nemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
  • de verplichte postnatale rust (na de bevalling): 2 weken, op te nemen na de werkelijke bevallingsdatum
  • de facultatieve rust (voor of na de bevalling): maximum 9 weken (of 10 weken bij een meerling)

Je deelt als zelfstandige de moederschapsrust zelf in

  • Je bent in elk geval verplicht om 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken, en om 2 weken onmiddellijk na de bevalling op te nemen.
  • Je facultatief postnataal verlof mag je opsplitsen in periodes van 7 kalenderdagen. Die periodes moet je opnemen binnen de 36 weken, te rekenen vanaf de eerste dag na het einde van de tweede week verplicht postnataal verlof.
  • Gedurende de facultatieve periode van je moederschapsrust kun je je normale beroepsactiviteit halftijds uitoefenen. In dit geval zal de facultatieve periode maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust tellen (of 20 weken bij geboorte van een meerling).

Wat als je baby langer in het ziekenhuis moet blijven?

Als je kindje minstens 14 dagen in het ziekenhuis ligt, kun je een verlenging van je moederschapsrust aanvragen wegens hospitalisatie van je baby.  Je moet ook in dit geval de extra moederschapsrust verplicht in blokken van 7 dagen opnemen.

  • Die verlenging is maximum 24 weken.
  • Je moet de verlenging onmiddellijk na de twee weken verplichte moederschapsrust opnemen 
  • Zodra je baby het ziekenhuis verlaat, stopt ook meteen de verlenging van je moederschapsrust wegens hospitalisatie van je baby.

Voorbeeld 1: je kindje ligt 14 dagen in het ziekenhuis: je moederschapsverlof wordt verlengd met 7 dagen

Voorbeeld 2: je kindje ligt 23 dagen in het ziekenhuis: je moederschapsverlof wordt verlengd met 2 blokken van 7 dagen

Opgelet! Fiscaal gezien valt de moederschapsuitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV. Er wordt 11,11 % bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena