Adoptieverlof

Adoptieverlof

Wie een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof. Tijdens de periode van het adoptieverlof krijg je een uitkering van het ziekenfonds.

Zo vraag je een adoptie-uitkering aan

 • Dien een schriftelijke aanvraag in bij je ziekenfonds. Doe dit ten laatste op de dag van de inschrijving van het kind in jouw gemeente. 
 • Voeg bij je aanvraag een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar je woont.

Duur

Wie een kind adopteert, heeft recht op een ononderbroken periode adoptieverlof van maximaal:
 • 6 weken als het kindje jonger is dan 3 jaar
 • 4 weken als het kind tussen 3 en 8 jaar oud is

De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld tot 8 of 12 weken, als het adoptiekind getroffen is door:
 • een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • een zware aandoening

De basisregels

 • Het adoptieverlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van je adoptiekind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont. 
 • Als je de volledige periode niet wenst op te nemen, moet je minimaal één week verlof nemen of een meervoud ervan.
 • Het adoptieverlof vormt een ononderbroken periode. Je kunt de periode niet opsplitsen.
 • Het kan uitsluitend per week worden opgenomen en niet per dag (minimum één week). De weken die in overweging worden genomen voor de berekening van de uitkering, zijn weken van 7 kalenderdagen (van maandag tot zondag).
 • Er is geen adoptieverlof als het adoptiekind 8 jaar is of ouder. Als het kind 8 jaar wordt tijdens de periode van het adoptieverlof, dan stopt het verlof op die dag.

Uitkering

Per week adoptieverlof krijg je een uitkering. Dat is een forfaitair bedrag. Hierop wordt 11,11 % bedrijfsvoorheffing afgehouden.


Opgelet! 

Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV.

Infogesprek aanstaande ouders

Wat moet je regelen als er een kindje op komst is? Bij Partena zorgen we ervoor dat je als aanstaande ouder niet voor verrassingen komt te staan. Maak een afspraak met een klantenadviseur in een kantoor in je buurt. Wij maken graag tijd om al je vragen te beantwoorden.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena