Werknemer

Als je ziek bent vóór de start van je wettelijke moederschapsverlof

Het kan gebeuren dat je al langer dan 6 weken (of 8 weken in het geval van een meerling), vóór je vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt wordt. Wat betekent dit voor je moederschapsverlof en -uitkering?

Geef je arbeidsongeschiktheid aan via het gewone 'getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid' (of 'attest vertrouwelijk') met vermelding van de reden van je arbeidsongeschiktheid, en je vermoedelijke bevallingsdatum. Lees meer over de aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Door een wetswijziging op 1/3/2020 kun je je postnatale rust verlengen als je arbeidsongeschikt bent, of in volle werkverwijdering bent vóór de start van je wettelijke moederschapsverlof. Deze wetswijziging gaat in met terugwerkende kracht voor alle geboortes vanaf 9/3/2020. Heb je vóór de inwerkingtreding van deze wet het werk of de werkloosheid hervat, dan kun je helaas niet genieten van deze nieuwe maatregelen. In dat geval wordt de uitkering voor werkverwijdering stopgezet vanaf de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke datum van de bevalling (achtste week in het geval van de geboorte van een meerling). In dit geval heb je recht op een 10de week postnatale rust. 

Voor geboortes vanaf 9/3/2020 betekent dit dus concreet dat je de dagen arbeidsongeschiktheid of werkverwijdering die je opneemt vóór je bevalling, nu ook kunt opnemen na je bevalling, als verlenging van je postnatale rust.

Wil je een aanpassing in je dossier door deze nieuwe maatregelen, onderneem dan volgende stappen:

  1. Vraag het akkoord van de RVA om je moederschapsrust te verlengen.
  2. Bezorg je ziekenfonds een verklaring waarin je vraagt om je moederschapsrust te verlengen.

Bezorg ons je verklaring via het contactformulier. Zo kunnen we jouw aanvraag het snelst verwerken. Zodra je dossier is aangepast, ontvang je een brief van ons met daarin de nieuwe einddatum van je moederschapsrust.

Opgelet! Denk eraan dat je in dit bijzondere geval misschien de geplande startdatum van de opvang van je kindje of de startdatum van je ouderschapsverlof ook moet aanpassen. Eventueel kun je de opvang vroeger laten starten. Of je kunt de dagen die een probleem vormen, overbruggen met ouderschapsverlof, betaald, of onbetaald verlof.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena