Werknemer

Wat is werkverwijdering?

Ben je zwanger, of geef je borstvoeding, dan kun je via 'werkverwijdering' je werk tijdelijk volledig of gedeeltelijk stopzetten. Werkverwijdering is er alleen voor vrouwen die beroepshalve in contact komen met gevaarlijke stoffen, of die in een arbeidsmilieu werken dat gevaarlijk is voor moeder en/of kind.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor werkverwijdering, moet je:

 • gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst
 • gevaarlijke taken uitvoeren, of via je arbeidsmilieu in contact komen met gevaarlijke stoffen
 • verwijderd worden uit je arbeidsmilieu door een beslissing van de arbeidsgeneesheer
 • werken in een omgeving waar je werkgever geen vervangende activiteit kan aanbieden

Hoe geef je werkverwijdering aan?

Dit doe je makkelijk online via MijnPartena:

 1. Meld je aan op MijnPartena.
 2. Kies de rubriek 'Uitkeringen'.
 3. Klik op 'Arbeidsongeschikt of kindje op komst'

In MijnPartena kun je de status van je dossier opvolgen, én we begeleiden je stap voor stap.

Deze documenten moet je ons bezorgen:

 • een attest van de werkgever waaruit blijkt dat er geen vervangende arbeid beschikbaar is
 • een document met de beslissing van de arbeidsgeneesheer
 • een getuigschrift van je eigen arts met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum en de vermelding of het al dan niet om een meerling gaat

Duur van de werkverwijdering

Hoe lang je werkverwijdering duurt, hangt af van de aard van het werk dat je uitvoert, de collectieve arbeidsovereenkomst, of het huishoudelijk reglement.

Werkverwijdering is beperkt tot de duur van de zwangerschap en loopt zolang het risico bestaat. Heb je een miskraam, of loopt je contract ten einde, dan stopt ook de werkverwijdering.

Door een wetswijziging op 1/3/2020 kun je je postnatale rust verlengen als je arbeidsongeschikt bent, of in volle werkverwijdering bent vóór de start van je wettelijke moederschapsverlof. Deze wetswijziging gaat in met terugwerkende kracht voor alle geboortes vanaf 9/3/2020. Heb je vóór de inwerkingtreding van deze wet het werk of de werkloosheid hervat, dan kun je helaas niet genieten van deze nieuwe maatregelen. In dat geval wordt de uitkering voor werkverwijdering stopgezet vanaf de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke datum van de bevalling (achtste week in het geval van de geboorte van een meerling).

Voor geboortes vanaf 9/3/2020 betekent dit concreet dat je de dagen arbeidsongeschiktheid of werkverwijdering die je opneemt vóór je bevalling, nu ook kunt opnemen na je bevalling, als verlenging van je postnatale rust.

Wil je een aanpassing in je dossier nav deze nieuwe maatregelen, onderneem dan volgende stappen:

 1. Vraag het akkoord van je werkgever om je moederschapsrust te verlengen.
 2. Bezorg je ziekenfonds een verklaring waarin je vraagt om je moederschapsrust te verlengen.

Bezorg ons je verklaring via het contactformulier. Zo kunnen we jouw aanvraag het snelst verwerken. Zodra je dossier is aangepast, ontvang je een brief van ons met daarin de nieuwe einddatum van je moederschapsrust.

Werkverwijdering wegens borstvoeding

In sommige gevallen kun je als moeder niet terugkeren naar je werk zolang je nog borstvoeding geeft. Dit omdat je met gevaarlijke producten of in een gevaarlijke omgeving werkt.

 • Werkverwijdering wegens borstvoeding kan ten hoogste 5 maanden duren, te rekenen vanaf de dag van de bevalling.
 • Het is niet noodzakelijk dat de werkverwijdering wegens borstvoeding onmiddellijk aansluit op de moederschapsrust.

Gedeeltelijke werkverwijdering

In sommige gevallen kun je tijdens zwangerschap en/of borstvoeding gedeeltelijk stoppen met werken, en gedeeltelijk verder werken. Bijvoorbeeld als je:

 • twee werkgevers hebt
 • twee verschillende soorten taken uitvoert bij één werkgever
 • een activiteit als zelfstandige uitoefent bovenop je werk als loontrekkende. De aanvraag hiervoor moet je binnen de maand na aanvang van de werkverwijdering indienen.

In dat geval kom je misschien in aanmerking voor werkverwijdering:

 • bij één van de twee werkgevers
 • voor één van de twee beroepsbezigheden
 • alleen voor je activiteit als loontrekkende

Weer aan het werk

Ga je weer aan het werk, meld dat dan binnen de 8 dagen na het einde van je werkverwijdering bij het ziekenfonds. Laat je werkgever daarvoor een attest van werkhervatting invullen.

Selfservice in MijnPartena

Is je dossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je geboorte-uitkering? Bekijk het in MijnPartena, daar kun je de status van je dossier volgen en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

Naar MijnPartena

Nieuwsbrief voor aanstaande ouders

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol informatie om van je zwangerschap en de eerste levensjaren van je kind een onvergetelijke tijd te maken.


 

Graag klant worden?

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 

Hoe klant worden Bereken je bijdrage
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena