Werknemer

Vaderschapsverlof of geboorteverlof voor meeouders

Nieuwe papa´s en meeouders hebben recht op geboorteverlof en een uitkering van het ziekenfonds.

Wie is meeouder?

De meeouder, van hetzelfde geslacht of niet, is de persoon die op het moment van de geboorte ofwel:

 • de vader van het kindje is (zoals op de erkennings- en/of geboorteakte vermeld)
 • getrouwd is met de moeder
 • wettelijk samenwoont met de moeder
 • al gedurende 3 jaar samenwoont met de moeder

Op hoeveel dagen geboorteverlof heb je recht?

 • Voor geboortes vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2022 heb je recht op 15 dagen geboorteverlof.
 • Vanaf 1/1/2023 heb je recht op 20 dagen geboorteverlof.

Wanneer opnemen?

Het geboorteverlof moet opgenomen worden:

 • binnen de 4 maanden na de dag van de bevalling (dag van de bevalling inbegrepen)
 • in één keer of gespreid
 • op effectieve werkdagen

Bijvoorbeeld: Een vader waarvan het kind geboren wordt op 1 april mag de 15 dagen geboorteverlof opnemen tot 31 juli van hetzelfde jaar.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Wie geboorteverlof neemt, heeft recht op een uitkering van het ziekenfonds:

 • de eerste 3 dagen betaalt de werkgever het normale loon van de meeouder
 • de 12 dagen daarna betaalt het ziekenfonds 82 % van het begrensde bruto salaris

Opgelet! Je bent niet verplicht om 15 dagen verlof op te nemen. Weekendwerkers worden volgens hun arbeidsprestaties uitbetaald.

Hoe aanvragen?

 • Vul het aangifteformulier online in via MijnPartena.
 • Of download het aangifteformulier en stuur het naar Partena Ziekenfonds, Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent.

Opgelet

Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV. Van de uitkering wordt ook 11.11 % bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena