Werknemer

Hoe lang duurt je moederschapsverlof?

Je moederschapsverlof, of moederschapsrust, duurt in totaal 15 weken. Heb je een meerling, of moet je kindje in het ziekenhuis blijven, dan kan je verlof langer duren.

Moederschapsverlof bestaat uit 3 periodes

  • de facultatieve prenatale rust (vóór de bevalling)
  • de verplichte prenatale rust (vóór de bevalling)
  • de postnatale rust (na de bevalling)

Weet dat je als werknemer rechten hebt. Ondervind je op het werk discriminatie op basis van je zwangerschap of moederschap, dan kun je dit melden.

Rechten & plichten

  • Je mag je prenatale rust vanaf 6 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen.
  • Je bent in elk geval verplicht om 7 dagen vóór de bevallingsdatum te stoppen met werken.
  • Als je vroeger bevalt, gaan de resterende dagen onherroepelijk verloren.
  • Als je tijdens de facultatieve 6 weken zwangerschapsverlof afwezig bent als gevolg van een wettelijke feestdag, vakantie of dagen van klein verlet, worden die dagen niet afgetrokken van je zwangerschapsverlof.

Weer aan het werk?

Bezorg het ziekenfonds een attest van werkhervatting wanneer je moederschapsverlof eindigt. Dat document krijg je van het ziekenfonds en moet ingevuld worden door je werkgever. Je werkgever kan het attest ook elektronisch doorsturen naar je ziekenfonds.

Bijzondere omstandigheden

  • Wat als je een meerling hebt?
  • Wat als je baby langer in het ziekenhuis moet blijven?
  • Als je ziek bent vóór de start van je wettelijke moederschapsverlof
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena