Werknemer

Borstvoedingsverlof

Er bestaan 2 soorten borstvoedingsverlof: profylactisch en gewoon borstvoedingsverlof. Hoe vraag je borstvoedingsverlof aan? En kun je recht hebben op een uitkering?

Profylactisch borstvoedingsverlof

Wat is het?

Je geeft borstvoeding, en bent verplicht om te stoppen met werken omdat je taken gevaarlijk kunnen zijn voor jouw gezondheid of die van je baby. Bijvoorbeeld:

  • je wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zoals kwik
  • je komt in contact met personen die aan een virusinfectie lijden

Heb je recht op een uitkering?

Tijdens het profylactisch borstvoedingsverlof, of werkverwijdering wegens borstvoeding, kun je eventueel aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds. In dat geval bezorg je het ziekenfonds een getuigschrift werkverwijdering voor borstvoeding. Dit attest laat je invullen door je werkgever, en door de arbeidsgeneesheer.

Opgelet:
Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomen. Je dient ze te vermelden op de jaarlijkse belastingsaangifte.

De duur van het profylactisch borstvoedingsverlof bedraagt maximum 5 maanden.

De uitkering tijdens de periode werkverwijdering wegens borstvoeding wordt betaald aan 60 % van het gederfde loon, maar wordt geplafonneerd. 

Gewoon borstvoedingsverlof

Wat is het?

Het 'gewoon borstvoedingsverlof' is onbetaald verlof dat je moet aanvragen. Er bestaat geen wettelijke regeling; je hebt de toestemming van je werkgever nodig:

  • ofwel kom je met je werkgever tot een akkoord
  • ofwel liggen de voorwaarden vast in een CAO
  • ofwel liggen de voorwaarden vast in het arbeidsreglement

Heb je recht op een uitkering?

  • Je krijgt geen loon of uitkering voor gewoon borstvoedingsverlof. Je hoeft dus geen aanvraag te doen bij je ziekenfonds.
  • Contacteer je ziekenfonds wel als je gewoon borstvoedingsverlof neemt. We controleren dan graag voor je of je recht op gezondheidszorg gewaarborgd blijft.
 
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena