Werknemer

Hoe vraag je adoptieverlof aan?

Wie een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof. Tijdens de periode van het adoptieverlof krijg je geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Aanvragen

Bij je werkgever

 • Breng je werkgever minstens 1 maand op voorhand op de hoogte via een aangetekende brief. Je kunt ook zelf de brief afgeven en een dubbel laten handtekenen als ontvangstbewijs. Vermeld in de brief het begin en einde van het adoptieverlof.
 • Bezorg je werkgever de documenten die het adoptieverlof bevestigen ten laatste op het moment waarop het adoptieverlof begint.

Bij het ziekenfonds

 • Dien een schriftelijke aanvraag in bij je ziekenfonds. Bij die aanvraag voeg je een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar je woont.
 • Wanneer het ziekenfonds je aanvraag tot adoptieverlof ontvangt, zal het een inlichtingenblad voor de berekening van je uitkering opsturen. Dat moet je laten invullen door je werkgever. 

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die adoptieverlof nemen, genieten een wettelijke bescherming tegen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met je adoptieverlof:

 • tijdens de 2 maanden vóór het adoptieverlof
 • tijdens de maand die volgt op het adoptieverlof
Voert de werkgever een andere reden aan voor het ontslag, dan moet hij daarvan bewijs leveren. Als de werkgever jou ontslaat zonder geldige reden, is hij verplicht om je 3 maanden loon te betalen, bovenop een eventuele vergoeding wegens contractbreuk.

Duur

Wie een kind adopteert, heeft recht op een ononderbroken periode adoptieverlof van maximaal:
 • 6 weken als het kindje jonger is dan 3 jaar
 • 4 weken als het kind tussen 3 en 8 jaar oud is
De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld tot 8 of 12 weken, als het adoptiekind getroffen is door:
 • een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • een zware aandoening

De basisregels voor adoptieverlof

 • Het adoptieverlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van je adoptiekind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont. 
 • Als je de volledige periode niet wenst op te nemen, moet je minimaal één week verlof nemen of een meervoud ervan.
 • Het adoptieverlof vormt een ononderbroken periode. Je kunt de periode niet opsplitsen, zoals bij het geboorteverlof voor partners.
 • Het kan uitsluitend per week worden opgenomen en niet per dag (minimum één week). De weken die in overweging worden genomen voor de berekening van de uitkering, zijn weken van 7 kalenderdagen (van maandag tot zondag).
 • Er is geen adoptieverlof als het adoptiekind 8 jaar is of ouder. Als het kind 8 jaar wordt tijdens de periode van het adoptieverlof, dan stopt het verlof op die dag.

Uitkering

 • eerste 3 dagen: 100% van het loon, betaald door de werkgever.
 • de volgende dagen: 82% van het begrensde loon, betaald door het ziekenfonds.

Opgelet!

  • Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV. 
  • Deze uitkering is een vervangingsinkomen, waarop je belastingen betaalt. Het ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing in van 11,11%.
 • Het RIZIV helpt je verder

  Rubriek Baby en kinderen

  shopavita.be

  Voor mama en baby

  Van zwangerschap tot ontdekkende peuter. Onze gezondheidsshop shopavita.be selecteerde voor jou een brede keuze aan producten!

  Bekijk in de shop

  Sluiten

  Kantoorzoeker

  Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

  Zoek een kantoor

  MijnPartena

  Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

  MijnPartena