Werknemer

Hoe vraag je moederschapsverlof aan?

Moederschaprust of moederschapsverlof vraag je aan zowel bij je werkgever als bij het ziekenfonds. Een deel van de aangifte gebeurt voor de geboorte, een ander deel erna.

Verwittig je werkgever

Bezorg je werkgever ten laatste 8 weken vóór de geplande bevallingsdatum een medisch attest met daarop de geplande bevallingsdatum. Verstuur het attest bij voorkeur aangetekend, of geef het af in ruil voor een ontvangstbewijs.

Zodra je werkgever dit attest ontvangt, geniet je een speciale bescherming tegen ontslag. Die bescherming loopt tot een maand na het moederschapsverlof. Als je werkgever je tijdens die periode toch ontslaat wegens je zwangerschap, is hij jou 6 maanden loon verschuldigd bovenop de gewone opzeggingsvergoeding.

Weet dat je als werknemer rechten hebt. Ondervind je op het werk discriminatie op basis van je zwangerschap of moederschap, dan kun je dit melden.

Verwittig het ziekenfonds

Start nog voor de geboorte je aanvraag voor een moederschapsuitkering op

Dit doe je makkelijk online via MijnPartena:

  1. Meld je aan op MijnPartena.
  2. Kies de rubriek 'Uitkeringen'.
  3. Klik op 'Arbeidsongeschikt of kindje op komst'

In MijnPartena kun je de status van je dossier opvolgen, én we begeleiden je doorheen volgende stappen:

  • Bezorg het ziekenfonds een medisch attest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum en startdatum van de moederschapsrust staat vermeld. Bij een eenling bezorg je ons dit ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, bij een meerling 8 weken.
  • Het ziekenfonds zal daarna een 'inlichtingenblad uitkeringen' opsturen naar jou en je werkgever. 
  • Vul jouw inlichtingenblad digitaal in op MijnPartena, zodat we je dossier sneller kunnen verwerken.
  • Op basis van het 'inlichtingenblad uitkeringen' berekent het ziekenfonds het bedrag van je moederschapsuitkering. Zodra je moederschapsverlof start, krijg je een uitkering van het ziekenfonds ter vervanging van je loon.

Na de geboorte

  • Bezorg je ziekenfonds zo snel mogelijk het uittreksel van de geboorteakte. Dat document krijg je van de dienst burgerlijke stand wanneer je de geboorte gaat aangeven.
  • Op basis van de geboorteakte berekent het ziekenfonds de exacte duur en de einddatum van het moederschapsverlof. Het ziekenfonds schrijft ook je baby in als persoon ten laste. Binnen de ziekteverzekering bestaan er regels die bepalen of de baby ten laste van de vader of de moeder wordt ingeschreven.
  • Het ziekenfonds zal je kleefzegels geven.

Selfservice in MijnPartena

Is je dossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je geboorte-uitkering? Bekijk het in MijnPartena, daar kun je de status van je dossier volgen en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

Naar MijnPartena

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena