Hoe lang duurt je moederschapsverlof?

Hoe lang duurt je moederschapsverlof?

Je moederschapsverlof, of moederschapsrust, duurt in totaal 15 weken.

3 periodes

 • de facultatieve prenatale rust (vóór de bevalling)
 • de verplichte prenatale rust (vóór de bevalling)
 • de postnatale rust (na de bevalling)
Je mag je prenatale rust vanaf 6 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen. 

Wat als je een meerling hebt?

In het geval van een meerling duurt het moederschapsverlof 17 weken:

 • Maximaal 8 weken prenataal verlof, waarvan 7 weken facultatief en 1 week verplicht.
 • 9 weken postnataal verlof, te beginnen vanaf de dag van de bevalling. 

Wat als je baby langer in het ziekenhuis moet blijven?

 • Als de baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, kan het moederschapsverlof op vraag van de moeder verlengd worden voor een periode die gelijk is aan de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby, en dit vanaf de 8ste dag na de geboorte. 
 • De verlenging is beperkt tot maximaal 24 weken en mag niet onderbroken worden.
 • Vraag verlenging aan via het ziekenfonds: Bezorg het ziekenfonds van de mama een attest van het ziekenhuis waarop de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby vermeld staat. 

Wat als je ziek bent vóór de start van je moederschapsverlof?

Het kan gebeuren dat je al langer dan 6 weken (of 8 weken in het geval van een meerling), vóór je vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt wordt. Wat betekent dit voor je moederschapsverlof en -uitkering?

 • Geef je arbeidsongeschiktheid aan via het gewone 'getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid' (of 'attest vertrouwelijk') met vermelding van de reden van je arbeidsongeschiktheid, en je vermoedelijke bevallingsdatum. Lees meer over de aangifte van arbeidsongeschiktheid.
 • Je kunt in dit geval niet meer kiezen wanneer je bevallingsverlof start: je moederschapsverlof zal sowieso starten vanaf 6 weken (of 8 in geval van een meerling) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Je hebt in dit geval wel recht op een 10de week postnatale rust.
Opgelet! Denk eraan dat je in dit bijzondere geval misschien de geplande startdatum van de opvang van je kindje ook moet aanpassen. Eventueel kun je de opvang vroeger laten starten. 

Einde van de moederschapsrust

 • Op het einde van je moederschapsrust vul je het attest hervatting van werk of werkloosheid in.
 • Bezorg het terug aan het ziekenfonds. 
 • Vermeld de datum waarop je je weer inschreef bij de werklozenkas, of waarop je het werk bij een nieuwe werkgever hervatte.  
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena