Hoe lang duurt je moederschapsverlof?

Je moederschapsverlof, of moederschapsrust, duurt in totaal 15 weken.

3 periodes

 • de facultatieve prenatale rust (vóór de bevalling)
 • de verplichte prenatale rust (vóór de bevalling)
 • de postnatale rust (na de bevalling)
Je mag je prenatale rust vanaf 6 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen.

Wat als je een meerling hebt?

In het geval van een meerling duurt het moederschapsverlof 17 weken:

 • Maximaal 8 weken prenataal verlof, waarvan 7 weken facultatief en 1 week verplicht.
 • 9 weken postnataal verlof, te beginnen vanaf de dag van de bevalling.

Wat als je baby langer in het ziekenhuis moet blijven?

 • Als de baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, kan het moederschapsverlof op vraag van de moeder verlengd worden voor een periode die gelijk is aan de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby, en dit vanaf de 8ste dag na de geboorte.
 • De verlenging is beperkt tot maximaal 24 weken en mag niet onderbroken worden.
 • Vraag verlenging aan via het ziekenfonds: Bezorg het ziekenfonds van de mama een attest van het ziekenhuis waarop de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby vermeld staat.

Wat als je ziek bent vóór de start van je moederschapsverlof?

Het kan gebeuren dat je al langer dan 6 weken (of 8 weken in het geval van een meerling), vóór je vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt wordt. Wat betekent dit voor je moederschapsverlof en -uitkering?

Geef je arbeidsongeschiktheid aan via het gewone 'getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid' (of 'attest vertrouwelijk') met vermelding van de reden van je arbeidsongeschiktheid, en je vermoedelijke bevallingsdatum. Lees meer over de aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Door een wetswijziging op 1/3/2020 kun je je postnatale rust verlengen als je arbeidsongeschikt bent, of in volle werkverwijdering bent vóór de start van je wettelijke moederschapsverlof. Deze wetswijziging gaat in met terugwerkende kracht voor alle geboortes vanaf 9/3/2020. Heb je vóór de inwerkingtreding van deze wet het werk of de werkloosheid hervat, dan kun je helaas niet genieten van deze nieuwe maatregelen. In dat geval wordt de uitkering voor werkverwijdering stopgezet vanaf de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke datum van de bevalling (achtste week in het geval van de geboorte van een meerling). In dit geval heb je recht op een 10de week postnatale rust. 

Voor geboortes vanaf 9/3/2020 betekent dit dus concreet dat je de dagen arbeidsongeschiktheid of werkverwijdering die je opneemt vóór je bevalling, nu ook kunt opnemen na je bevalling, als verlenging van je postnatale rust.

Wil je een aanpassing in je dossier nav deze nieuwe maatregelen, onderneem dan volgende stappen:

 1. Vraag het akkoord van de RVA om je moederschapsrust te verlengen.
 2. Bezorg je ziekenfonds een verklaring waarin je vraagt om je moederschapsrust te verlengen.

Bezorg ons je verklaring via het contactformulier. Zo kunnen we jouw aanvraag het snelst verwerken. Zodra je dossier is aangepast, ontvang je een brief van ons met daarin de nieuwe einddatum van je moederschapsrust.

Opgelet! Denk eraan dat je in dit bijzondere geval misschien de geplande startdatum van de opvang van je kindje ook moet aanpassen. Eventueel kun je de opvang vroeger laten starten. 

Einde van de moederschapsrust

 • Op het einde van je moederschapsrust vul je het attest hervatting van werk of werkloosheid in.
 • Bezorg het terug aan het ziekenfonds.
 • Vermeld de datum waarop je je weer inschreef bij de werklozenkas, of waarop je het werk bij een nieuwe werkgever hervatte.

Opgelet! 
Fiscaal gezien valt de moederschapsuitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV. Er wordt 11,11 % bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena