Press room

“Ja, ik ben verzekerd. Maar vraag me niet waarvoor juist.”

Complexe hospitalisatiepolissen en ziekenhuisfacturen zorgen voor bittere nasmaak na hospitalisatie. Een hospitalisatieverzekering hebben is geen overbodige luxe, als je weet dat 57% van de Vlamingen (of iemand uit hun gezin) in de loop van de laatste twee jaar werden gehospitaliseerd. Maar wat er juist wordt terugbetaald binnen de verzekering, dat weet bijna niemand- zo blijkt uit onderzoek van Partena Ziekenfonds. 

Er heerst bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de tarieven van een eenpersoonskamer en de terugbetaling van ambulante zorgen voor of na een ziekenhuisopname. Partena Ziekenfonds geeft vijf tips om een financiële kater te vermijden. 

Kans op (tevreden) ziekenhuisopname is groot

In het ziekenhuis belanden is een reëel risico, zo blijkt uit het onderzoek van Partena Ziekenfonds. Maar liefst 57% van de Vlaamse gezinnen* werd de afgelopen twee jaar in het ziekenhuis opgenomen. Meer dan de helft daarvan moest meer dan één keer naar het ziekenhuis en 1 op de 5 Vlaamse gezinnen zelfs meer dan drie keer. 74% van de opnames werd op voorhand gepland.  En in 64% van de gevallen ging het om een chirurgische ingreep. Het goede nieuws?  We zijn allemaal héél tevreden over de zorg die we aangeboden krijgen in het ziekenhuis: maar liefst 74% quoteert hun laatste opname met een cijfer van 8 of meer op 10 qua tevredenheid.

Ereloonsupplement tot 100% betaald= alles terugbetaald?

Het belang van een goede hospitalisatieverzekering is duidelijk. Maar liefst 90% van de Vlamingen heeft een extra verzekering om zich in te dekken tegen de kosten. Maar daar wringt het schoentje, want bijna niemand weet met zekerheid wat wel én wat niet terugbetaald wordt: 44% weet niet of ereloonsupplementen boven de 100% terugbetaald worden, 34% twijfelt of ze tot 100% terugbetaald worden. 4 op 10 weet niet hoe zit met kosten buiten het ziekenhuis . En langsgaan bij de spoed, wordt dat terugbetaald? 28%weet het niet.

Uit  de vele telefoontjes die ziekenfondsen krijgen, blijkt ook dat er erg veel misverstanden zijn: men denkt dat iets terugbetaald wordt, en dat blijkt niet het geval te zijn.  Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen die moeilijk te ontcijferen zijn voor de consument. Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex. Voor een eenpersoonskamer mag een ziekenhuis namelijk zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen vragen. Het bedrag van beide varieert per ziekenhuis. Een kamersupplement is een forfaitair bedrag, een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld 150%. Dat wil zeggen dat je op je factuur een supplement zal vinden dat 150% bedraagt van het tarief dat wettelijk werd vastgelegd, en dus bovenop het deel van de factuur komt die je zelf moet betalen. De kamerkeuze heeft dus een grote impact op de finale factuur. “Maar ook over de inhoud van verzekeringspolissen wordt weinig helder gecommuniceerd,” zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena Ziekenfonds. “’Mijn verzekering betaalt ereloonsupplementen  terug tot 100%’ betekent bijvoorbeeld niet noodzakelijk hetzelfde als ‘mijn verzekering betaalt volledig terug'. We moeten met zijn allen werken aan het transparanter maken van het kostenplaatje.”

Meer kosten buiten ziekenhuisopname

Nu meer en meer ingrepen via dagopname gebeuren- volgens het onderzoek is dat in 45% van de gevallen- wordt ook het aantal zorgen dat voor en na de ziekenhuisopname plaatsvinden groter. Denk maar aan draadjes uithalen, röntgenfoto’s nemen, op controle gaan bij de arts… Niet verwonderlijk dat er dan ook veel onduidelijkheid is of die kosten dan onder de hospitalisatieverzekering kunnen vallen.

5 tips voor een transparante hospitalisatie(verzekering)

Wie ziek is, kan extra (geld)zorgen  missen. Ziekenfondsen moeten de consument daarin adviseren. “We krijgen dagelijks telefoontjes van klanten die verbaasd zijn wanneer de ziekenhuisfactuur in de bus valt,” zegt Sarah Masschelein. “Daarom raden we iedereen aan zich te informeren bij hun ziekenfonds vóór een opname, of je er nu een hospitalisatieverzekering hebt of niet. Ziekenfondsen  fungeren als tussenpersoon tussen zorgverlener of ziekenhuis, de overheid en de patiënt en kennen het volledige plaatje”

5 tips om niet voor onaangename verrassingen komen te staan:

  1. Let er bij het nemen van een verzekering op dat er een terugbetaling is voor zorgen vóór en na je ziekenhuisopname. Het ziekenhuisverblijf wordt alsmaar korter, en meer en meer kosten vallen dus buiten de opnameperiode. 

  2. Kies bewust voor een verzekering in functie van je prioriteiten. Is een eenpersoonskamer belangrijk? Of kies je eerder voor basisdekking? Als je hiervan afwijkt op het moment van je ziekenhuisopname, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.
  3. Informeer voor je opname bij het ziekenhuis wat de ereloon- en kamersupplementen voor een eenpersoonskamer zijn. Dit vind je ook terug in de opnameverklaring. Deze supplementen  hebben een grote impact op de finale factuur.
  4. Verzekerd via het werk? Vraag dan aan je werkgever wat er gebeurt wanneer je verandert van werk of met pensioen gaat. Het kan voordelig zijn om een wachtpolis af te sluiten zodat je later in een verzekering kan stappen zonder wachttijd of medische vragenlijst.
  5. Bel je ziekenfonds en/of je verzekeraar voorafgaand aan je ziekenhuisopname. Durf ook vragen te stellen over wat er inbegrepen zit in de polis wanneer je de verzekering afsluit.

* Met gezin wordt een samenwoningsverband bedoeld, met of zonder partner, met of zonder kinderen


Achtergrond

Profacts –enquête i.o.v. Partena Ziekenfonds, januari 2018.
Download de backgrounder "De Vlaming en hospitalisatie."

Over Helan

Helan is ontstaan uit OZ Groep en Partena Ziekenfonds, Kinderopvang en Hulp in huis. De fusie van beide bedrijven zal rond zijn op 1 januari 2022. Zo’n 5.000 werknemers werken voor de groep, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. 

Bij Helan Huishoudhulp werken meer dan 3.600 huishoudhulpen met dienstencheques. Het bedrijf telt zo’n 30.000 klanten en situeert zich daarmee in de top tien van Vlaamse dienstenchequebedrijven. 

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen en biedt eveneens betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen aan. 

Helan Kinderopvang heeft 51 kinderdagverblijven en 90 onthaalouders onder zijn hoede, en vangt meer dan 2000 kinderen op. 

Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is.

Ook Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van OZ, behoort tot de Helan-groep. Heyo biedt jaarlijks aan zo’n 36.000 deelnemers overal in Vlaanderen kampen met en zonder overnachting aan. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren

Contacteer ons

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena