NieuwsZiek
06 mei 2020

deel

Ziekenfondsen helpen mee met contact tracing

De ziekenfondsen, in partnerschap met een bestaand consortium van callcenters, brengen alles in stelling om in opdracht van de Vlaamse overheid zo snel mogelijk contactonderzoek ofwel 'contact tracing' mogelijk te maken. Ze zullen daarvoor in Vlaanderen 1.200 medewerkers op de been brengen. ‘Dat is een nooit geziene operatie’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College. ‘Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden willen wij als partner in de gezondheidszorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.’ 
Ziekenfondsen helpen mee met contact tracing

De Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Neutrale Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteiten, CM, de Socialistische Mutualiteiten,  en hun partners hebben de overheidsopdracht toegewezen gekregen om vanaf deze week contactonderzoek op te starten.

Complexe operatie

Nagaan met wie besmette personen contact hadden om zo nieuwe besmettingen te voorkomen, is naast systematisch testen een van de cruciale voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de langzame terugkeer richting normaal leven mogelijk te maken. 

Het gaat om een bijzonder complexe operatie, maar net daarom willen de ziekenfondsen er hun schouders onder zetten. Ze hebben een goede kennis van het gezondheids- en welzijnslandschap, ze hebben ervaring in het begeleiden van hun leden in complexe dossiers, ze spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van hun leden en hebben een sterke sociale insteek. 

Risico’s verkleinen 

Het zijn dezelfde vaardigheden die een belangrijke rol zullen spelen in het contactonderzoek. Medewerkers contacteren besmette personen en brengen in kaart met wie ze recent in aanraking zijn gekomen en hoe groot de kans op besmetting is. De contactpersonen worden geïnformeerd dat ze misschien het virus dragen en krijgen het juiste advies. Op die manier helpen de medewerkers patiënten en hun contacten om de risico’s te verkleinen en zichzelf en hun omgeving te beschermen. 

De meeste medewerkers zullen via telefoon werken, maar er zijn ook veldwerkers die ter plaatse gaan in complexe situaties of bij mensen die telefonisch niet of moeilijk bereikbaar zijn. De mutualiteiten en hun partners voeren de taken uit in opdracht van de Vlaamse overheid en maken gebruik van een federaal software-platform, omdat persoonlijke contacten uiteraard niet beperkt blijven tot de grenzen van Vlaanderen. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en verzetten vandaag hemel en aarde om deze opdracht tot een goed einde te brengen.
Luc Van Gorp

Vertrouwelijk 

De informatie die iemand geeft voor het contactonderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft geheim. De privacy is gegarandeerd. Het contactonderzoek wordt op geen enkele manier gebruikt om te controleren of iemand zich aan de maatregelen van de overheid heeft gehouden. Informatie uit het contactonderzoek zal nooit gedeeld worden met politie, justitie of andere controlediensten. 

Het is de bedoeling om het contactonderzoek stapsgewijs op te schalen naar een maximale capaciteit, van 1.200 voltijdse equivalenten voor Vlaanderen. Dat is geen evidente opdracht, want de operatie mag de continuïteit van de huidige dienstverlening niet in het gedrang brengen. Ziekenfondsen hebben vandaag al de handen vol met de aanpak van de coronacrisis en moeten tegelijkertijd de uitbetaling van de ziekte-uitkeringen en de terugbetaling van gezondheidszorg blijven garanderen. 

In goede handen 

‘Wij beseffen maar al te goed dat het een titanenwerk wordt om dit op te zetten’, zegt Luc Van Gorp. ‘Omdat we dit vanuit de ziekenfondsen niet alleen kunnen, gaan we een partnerschap aan met Mutas en een bestaand consortium van callcenters en worden we verder ondersteund door onze onderaannemer KPMG. We zijn niet over een nacht ijs gegaan, want uiteraard zal contactonderzoek bij burgers vragen oproepen. Wij zijn er als sector echter van overtuigd dat het de weg is die we moeten bewandelen om een terugkeer naar meer sociale contacten mogelijk te maken. Contactonderzoek gaat om gevoelige informatie. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke delicate opdracht in handen blijft van organisaties die al generaties lang gekend zijn als betrouwbare partner in de gezondheidszorg.’ 

De ziekenfondsen en hun partners stellen nu alles in het werk om deze week te kunnen proefdraaien, zodat tegen de volgende fase van mogelijke versoepeling van de maatregelen, op maandag 11 mei, het contactonderzoek effectief van start kan gaan.

Voor een deel kan een beroep worden gedaan op huidige ziekenfonds-medewerkers die tijdelijk kunnen schuiven met hun takenpakket, maar er zullen ook nieuwe medewerkers, specifiek voor deze opdracht aangeworven worden. Luc Van Gorp: ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en verzetten vandaag hemel en aarde om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Wij hopen dat we daarbij kunnen rekenen op de volle ondersteuning van alle burgers. Alleen samen zullen we deze crisis te boven komen.’ 

Belangrijk om te weten!

Kunnen gewone burgers zich kandidaat stellen om te helpen?

In deze fase van het project behandelen de ziekenfondsen eerst de interne kandidaturen. In de komende weken is er mogelijk ook een nood aan externe aanwervingen om het project tot een goed einde te brengen. Je kan hiervoor echter nog niet solliciteren. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met een externe partner. Op hun website zullen ze hierover communiceren van zodra er daarover meer geweten is.

Hoe herken je corona opsporing?

De opsporingslijn gebruikt altijd hetzelfde vaste nummer: 02 214 19 19. Krijg je een telefoon van dit nummer, dan mag je er zeker van zijn dat het om contactonderzoek gaat. Ook sms-berichten zijn mogelijk, deze worden verstuurd vanuit het nummer 8811.

TIP:  Zet beide nummers alvast in je telefoon onder de naam 'corona-opsporing'. Zo herken je het nummer meteen indien je opgebeld wordt.

 

 

 

Lees ook

08 mei 2020

Door overheid erkende moveUP app voor COVID-19 verbindt patiënten met hun arts

In het kader van de COVID19 pandemie is het van belang de symptomen van de patiënt en daarbij het verloop van de ziekte te kunnen opvolgen. Slimme digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld apps, kunnen substantieel bijdragen aan zelfmonitoring en begeleiding op afstand. Hierbij is het van belang dat de app voldoet aan stringente eisen aan onder meer beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging. De moveUP.care app voor COVID19 voldoet aan deze voorwaarden, en wordt door de federale overheid erkend en aanbevolen als “Nuttige App” in de strijd tegen COVID19.