NieuwsZiek
24 september 2020

deel

Wijziging terugbetaling anticonceptie

Maak je als vrouw gebruik van een anticonceptiemiddel? Sinds 10 september 2020 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.

Derdebetalersregeling voor niet-voorschriftplichtige noodanticonceptie

Voor anticonceptie waar je geen voorschrift voor nodig hebt (bijvoorbeeld noodanticonceptie zoals de morning-afterpil), zal de apotheker vanaf nu de derdebetalersregeling toepassen. Dat wil zeggen dat je enkel het remgeld betaalt en dat je het volledige bedrag voor noodanticonceptiva niet meer moet voorschieten, ook niet als je geen voorschrift hebt.

Uitbreiding categorie vrouwen die recht hebben op een specifieke tegemoetkoming

Wanneer je als vrouw jonger dan 25 jaar bent, had je tot nu toe recht op een specifieke tegemoetkoming voor bepaalde anticonceptiemiddelen op voorschrift zoals de pil, het spiraaltje, …. Sinds 10 september 2020 wordt dit uitgebreid naar alle vrouwen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming, ongeacht hun leeftijd. Bedoeling is de financiële drempel voor het correct gebruik van anticonceptie wegnemen.

Lees meer over de wettelijke terugbetaling van anticonceptie.

Artikel tags:

Lees ook

05 januari 2021

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis.
04 januari 2021

Wanneer worden de uitkeringen betaald?

Als je een erkenning van arbeidsongeschiktheid hebt, wordt je inkomen vervangen door een uitkering arbeidsongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds. Maar ook tijdens de periode van je moederschapsverlof krijg je van het ziekenfonds een vervangingsinkomen uitbetaald. Sleept je arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar aan? In dat geval krijg je het statuut van invalide en een invaliditeitsuitkering.