Dementie, een hoofdzaak

We hebben heel wat gemeen, Tine en ik. We zijn allebei geboren halverwege de vorige eeuw en waren dus jong in die heerlijke tijd van flower power, love and peace! Aan het woord is Mieke, de maatschappelijk werker van Tine.
Dementie, een hoofdzaak

We delen een aangeboren interesse voor het geschreven en gesproken woord: altijd te vinden voor een goed boek of theater in al zijn vormen.

En net als Tine ben ook ik erg gesteld op mijn zelfstandigheid. Allebei hebben we een respectabel aantal jaren als werknemer op de teller en kijken we stilaan uit naar een volgende fase in ons leven. Nog zoveel mogelijkheden en zoveel te ontdekken! Maar voor Tine loopt het anders: zij lijdt sinds kort aan jongdementie.

Haar naam is Martine. Ik mag Tine zeggen, dat vindt ze beter klinken. Dus ik spreek haar aan met Tine.
Mieke, maatschappelijk werker bij Partena Ziekenfonds

Jongdementie

De belangrijkste symptomen zijn uiteraard problemen met het kortetermijngeheugen, maar ook afasie (taalproblemen) en apraxie (problemen om handelingen uit te voeren die vroeger moeiteloos verliepen). Deze eens zo welbespraakte vrouw geraakt niet meer uit haar woorden en kan zelfs de eenvoudigste dingen niet meer benoemen. Mensen die op jonge leeftijd aan dementie lijden, beseffen meestal veel beter dat hun verstandelijke vermogens achteruit gaan. Hierdoor zijn hun gevoelens van machteloosheid en frustratie veel sterker. De achteruitgang voltrekt zich meestal ook sneller.

Ondersteuning

Gelukkig kan ze rekenen op haar lieve vriendin Roos. Samen komen ze bij mij op kantoor langs voor een eerste gesprek. Partena Gezinszorg, specifieke hulpmiddelen via onze gezondheidsshop shopavita.be, de dementiekoffer, dagopvang, buurtwerking,… Er zijn veel mogelijkheden om Leen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Ik start een langdurige zorgbegeleiding op met de bedoeling Tine te blijven informeren, te adviseren en door te verwijzen. Ik laat haar niet los.

Autonomie

De wandeling naar de bank of de dagelijkse boodschappen zijn voor veel mensen met dementie een ritueel en een voorbeeld van grote autonomie. Maar hoe ga je als winkelier om met iemand met dementie wanneer die persoon twee keer wil betalen of al voor de derde keer bij je langskomt voor dezelfde boodschap? Wat doe je als klantenadviseur wanneer je een klant met dementie aan de lijn hebt die er niet in slaagt zich duidelijk te maken en daardoor boos wordt? In de praktijk leiden dergelijke voorvallen tot onbegrip en zelfs defensieve reacties van de omgeving.

Uitdaging

Dementie vormt dan ook een ernstige uitdaging voor onze samenleving: de aandoening is momenteel niet te genezen en door de verouderende bevolking neemt het aantal personen met dementie toe. Daarnaast is er ook een sociaal gegeven: de huidige beeldvorming beïnvloedt de levenskwaliteit van personen met dementie en hun omgeving en de negatieve blik van de rest van de samenleving wordt een deel van hun probleem. Dat is gedeeltelijk te wijten aan een gebrek aan kennis: wie niet weet wat de ziekte inhoudt, heeft de neiging om personen met dementie te ontlopen. Zij voelen zich hierdoor ook geïsoleerd. Hun contacten met de lokale gemeenschap vallen geleidelijk aan weg, waardoor hun levenskwaliteit verder afneemt.

De aandacht voor het omgaan met dementie neemt gelukkig toe. Meer en meer lokale besturen en andere partners willen van hun gemeente een warme samenleving maken, waar ook personen met dementie en hun mantelzorgers een plaats vinden.

Werelddag Dementie en Dementievriendelijk Gent

Vandaag, 21 september, ondertekent Partena Ziekenfonds in de stad waar haar hoofdkantoor is gevestigd, de engagementsverklaring Dementievriendelijk Gent, met als symbool een rode zakdoek met een knoop erin. 

Werelddag Dementie

De rode zakdoeken in het hoofdkantoor van Partena Ziekenfonds

Iedereen kan helpen

Mensen zoals Tine en hun mantelzorgers krijgen hierdoor meer kansen om te blijven deelnemen aan het openbare leven. Iedereen kan hiertoe bijdragen, niet alleen zorgverleners maar ook loketmedewerkers, lokale politie, handelaars, verenigingen, scholen, buurtbewoners,…

Mensen met dementie leven niet alleen. Als we hun levenskwaliteit kunnen verbeteren, zijn ook hun mantelzorgers, familie en vrienden daarbij gebaat. 

Heb je als mantelzorger nog vragen, of ben je op zoek naar ondersteuning? Neem dan een kijkje in onze gids over dementie.

ebook dementie

Lees ook

06 augustus 2020

Gecoördineerde teamacties in de strijd tegen Covid-19

Het contactonderzoek in de strijd tegen de Covid-19-pandemie ligt opnieuw onder vuur. De ziekenfondsen zouden lokale initiatieven om de contactopsporing bij besmettingen met het coronavirus te verbeteren, afremmen ten voordele van hun eigen werk op Vlaams niveau. Het tegendeel is waar. Wij geloven sterk in de aanvullende kracht van lokale acties.