NieuwsZiek
22 juni 2020

deel

Welke soorten opsporingstests COVID-19 zijn er?

Je hoort steeds vaker praten over de opsporingstests voor COVID-19. Maar hoe werken die tests? Waar worden ze afgenomen? Worden ze terugbetaald?

PCR-tests en antigentests: vroege diagnose

Tot nu toe zijn de PCR-tests als enige aanbevolen voor de vroege diagnose van COVID-19. Ze steunen op het principe van opsporing van genetisch materiaal van het virus. Daarnaast zijn er antigentests, die volgens hetzelfde principe werken maar sneller zijn dan de PCR-tests. Ze zijn evenwel minder performant, en daarom moet de antigentest bij een negatief resultaat altijd bevestigd worden door een PCR-test.

Beide tests worden uitgevoerd op een staalafname uit de neus. Deze stalen moeten afgenomen worden door je huisarts, in het rusthuis, het ziekenhuis of een triage- en afnamecentrum. Het ziekenfonds betaalt beide tests volledig terug als ze uitgevoerd worden voor de juiste medische indicaties en in een erkend laboratorium voor klinische biologie. 

Serologische tests: bevestiging 

Serologische tests brengen antilichamen aan het licht die het lichaam aanmaakt na contact met het virus. Ze kunnen ten vroegste zeven dagen na het eerste optreden van de symptomen uitgevoerd worden, de tijd die het lichaam nodig heeft om de antilichamen aan te maken. Deze tests zijn dus nuttig na zeven dagen van symptomen, als inhalingstest als de PCR niet op voorhand uitgevoerd kon worden, of als bevestigingstest als de PCR negatief was. Deze zogenaamde ‘snelle’ tests gebeuren op basis van een druppel bloed uit de vingertop. Ze worden echter niet terugbetaald door het ziekenfonds, behalve onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde types patiënten. 

Serologische tests kunnen ook uitgevoerd worden op een klassieke bloedafname in een laboratorium voor klinische biologie. In dat precieze geval kun je een terugbetaling van het ziekenfonds krijgen. 

In beide gevallen moet de test voorgeschreven en uitgevoerd worden door een arts of een gezondheidsprofessional. Als je een serologische test laat afnemen buiten de aanbevelingen, ontvang je geen terugbetaling en betaal je maximaal 9,60 euro. Er mag aan de patiënt immers geen supplement aangerekend worden. Je ziekenfonds biedt ook geen tegemoetkoming als de test wordt aangevraagd door je werkgever.

Hoe moet je de resultaten van een serologische test interpreteren? 

Het resultaat is positief 

  • Dit betekent alleen dat je in contact kwam met het virus en dat je lichaam als reactie daarop antilichamen aangemaakt heeft.
  • Maar het betekent niet dat je beschermd bent tegen een nieuwe infectie met het virus, of dat je je omgeving niet meer kan besmetten.

Het resultaat is negatief 

  • Je hebt geen contact gehad met het virus.
  • Je had contact met het virus, maar je hebt geen antilichamen aangemaakt of je bent ze nog aan het aanmaken.

Het is behoorlijk moeilijk om serologische tests te interpreteren, daarom worden ze afgeraden als middel om gerust te stellen en nieuwsgierigheid te bevredigen. Of je serologische test nu positief of negatief was, het blijft essentieel om de gezondheidsreflexen toe te passen en zo jezelf te beschermen tegen een nieuwe besmetting en te vermijden dat je anderen besmet.

Meer info?

Lees meer op de site van het RIZIV.

Artikel tags:

Lees ook

06 augustus 2020

Gecoördineerde teamacties in de strijd tegen Covid-19

Het contactonderzoek in de strijd tegen de Covid-19-pandemie ligt opnieuw onder vuur. De ziekenfondsen zouden lokale initiatieven om de contactopsporing bij besmettingen met het coronavirus te verbeteren, afremmen ten voordele van hun eigen werk op Vlaams niveau. Het tegendeel is waar. Wij geloven sterk in de aanvullende kracht van lokale acties.