NieuwsZiek
22 juni 2020

deel

Welke soorten opsporingstests COVID-19 zijn er?

Je hoort steeds vaker praten over de opsporingstests voor COVID-19. Maar hoe werken die tests? Waar worden ze afgenomen? Worden ze terugbetaald?

PCR-tests en antigentests: vroege diagnose

Tot nu toe zijn de PCR-tests als enige aanbevolen voor de vroege diagnose van COVID-19. Ze steunen op het principe van opsporing van genetisch materiaal van het virus. Daarnaast zijn er antigentests, die volgens hetzelfde principe werken maar sneller zijn dan de PCR-tests. Ze zijn evenwel minder performant, en daarom moet de antigentest bij een negatief resultaat altijd bevestigd worden door een PCR-test.

Beide tests worden uitgevoerd op een staalafname uit de neus. Deze stalen moeten afgenomen worden door je huisarts, in het rusthuis, het ziekenhuis of een triage- en afnamecentrum. Het ziekenfonds betaalt beide tests volledig terug als ze uitgevoerd worden voor de juiste medische indicaties en in een erkend laboratorium voor klinische biologie. 

Serologische tests: bevestiging 

Serologische tests brengen antilichamen aan het licht die het lichaam aanmaakt na contact met het virus. Ze kunnen ten vroegste zeven dagen na het eerste optreden van de symptomen uitgevoerd worden, de tijd die het lichaam nodig heeft om de antilichamen aan te maken. Deze tests zijn dus nuttig na zeven dagen van symptomen, als inhalingstest als de PCR niet op voorhand uitgevoerd kon worden, of als bevestigingstest als de PCR negatief was. Deze zogenaamde ‘snelle’ tests gebeuren op basis van een druppel bloed uit de vingertop. Ze worden echter niet terugbetaald door het ziekenfonds, behalve onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde types patiënten. 

Serologische tests kunnen ook uitgevoerd worden op een klassieke bloedafname in een laboratorium voor klinische biologie. In dat precieze geval kun je een terugbetaling van het ziekenfonds krijgen. 

In beide gevallen moet de test voorgeschreven en uitgevoerd worden door een arts of een gezondheidsprofessional. Als je een serologische test laat afnemen buiten de aanbevelingen, ontvang je geen terugbetaling en betaal je maximaal 9,60 euro. Er mag aan de patiënt immers geen supplement aangerekend worden. Je ziekenfonds biedt ook geen tegemoetkoming als de test wordt aangevraagd door je werkgever.

Hoe moet je de resultaten van een serologische test interpreteren? 

Het resultaat is positief 

  • Dit betekent alleen dat je in contact kwam met het virus en dat je lichaam als reactie daarop antilichamen aangemaakt heeft.
  • Maar het betekent niet dat je beschermd bent tegen een nieuwe infectie met het virus, of dat je je omgeving niet meer kan besmetten.

Het resultaat is negatief 

  • Je hebt geen contact gehad met het virus.
  • Je had contact met het virus, maar je hebt geen antilichamen aangemaakt of je bent ze nog aan het aanmaken.

Het is behoorlijk moeilijk om serologische tests te interpreteren, daarom worden ze afgeraden als middel om gerust te stellen en nieuwsgierigheid te bevredigen. Of je serologische test nu positief of negatief was, het blijft essentieel om de gezondheidsreflexen toe te passen en zo jezelf te beschermen tegen een nieuwe besmetting en te vermijden dat je anderen besmet.

Meer info?

Lees meer op de site van het RIZIV.

Artikel tags:

Lees ook

24 november 2020

Gebruik antibiotica verstandig

België behoort tot de koplopers op het gebied van antibioticaconsumptie in Europa. Antibiotica zijn noodzakelijk, maar overmatig gebruik ervan leidt tot het ontstaan van gevaarlijke multiresistente bacteriën. 
05 november 2020

Griepvaccin: kwetsbaarste personen prioriteit

Het griepvaccin zou dit jaar in twee fases worden afgeleverd. Tijdens de eerste fase kregen onder andere risicogroepen en personen die werken in de gezondheidssector voorrang. Er is beslist dat de tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.