NieuwsZiek
22 juni 2020

deel

Welke soorten opsporingstests COVID-19 zijn er?

Je hoort steeds vaker praten over de opsporingstests voor COVID-19. Maar hoe werken die tests? Waar worden ze afgenomen? Worden ze terugbetaald?

PCR-tests en antigentests: vroege diagnose

Tot nu toe zijn de PCR-tests als enige aanbevolen voor de vroege diagnose van COVID-19. Ze steunen op het principe van opsporing van genetisch materiaal van het virus. Daarnaast zijn er antigentests, die volgens hetzelfde principe werken maar sneller zijn dan de PCR-tests. Ze zijn evenwel minder performant, en daarom moet de antigentest bij een negatief resultaat altijd bevestigd worden door een PCR-test.

Beide tests worden uitgevoerd op een staalafname uit de neus. Deze stalen moeten afgenomen worden door je huisarts, in het rusthuis, het ziekenhuis of een triage- en afnamecentrum. Het ziekenfonds betaalt beide tests volledig terug als ze uitgevoerd worden voor de juiste medische indicaties en in een erkend laboratorium voor klinische biologie. 

Serologische tests: bevestiging 

Serologische tests brengen antilichamen aan het licht die het lichaam aanmaakt na contact met het virus. Ze kunnen ten vroegste zeven dagen na het eerste optreden van de symptomen uitgevoerd worden, de tijd die het lichaam nodig heeft om de antilichamen aan te maken. Deze tests zijn dus nuttig na zeven dagen van symptomen, als inhalingstest als de PCR niet op voorhand uitgevoerd kon worden, of als bevestigingstest als de PCR negatief was. Deze zogenaamde ‘snelle’ tests gebeuren op basis van een druppel bloed uit de vingertop. Ze worden echter niet terugbetaald door het ziekenfonds, behalve onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde types patiënten. 

Serologische tests kunnen ook uitgevoerd worden op een klassieke bloedafname in een laboratorium voor klinische biologie. In dat precieze geval kun je een terugbetaling van het ziekenfonds krijgen. 

In beide gevallen moet de test voorgeschreven en uitgevoerd worden door een arts of een gezondheidsprofessional. Als je een serologische test laat afnemen buiten de aanbevelingen, ontvang je geen terugbetaling en betaal je maximaal 9,60 euro. Er mag aan de patiënt immers geen supplement aangerekend worden. Je ziekenfonds biedt ook geen tegemoetkoming als de test wordt aangevraagd door je werkgever.

Hoe moet je de resultaten van een serologische test interpreteren? 

Het resultaat is positief 

  • Dit betekent alleen dat je in contact kwam met het virus en dat je lichaam als reactie daarop antilichamen aangemaakt heeft.
  • Maar het betekent niet dat je beschermd bent tegen een nieuwe infectie met het virus, of dat je je omgeving niet meer kan besmetten.

Het resultaat is negatief 

  • Je hebt geen contact gehad met het virus.
  • Je had contact met het virus, maar je hebt geen antilichamen aangemaakt of je bent ze nog aan het aanmaken.

Het is behoorlijk moeilijk om serologische tests te interpreteren, daarom worden ze afgeraden als middel om gerust te stellen en nieuwsgierigheid te bevredigen. Of je serologische test nu positief of negatief was, het blijft essentieel om de gezondheidsreflexen toe te passen en zo jezelf te beschermen tegen een nieuwe besmetting en te vermijden dat je anderen besmet.

Meer info?

Lees meer op de site van het RIZIV.

Artikel tags:

Lees ook

22 juni 2020

Gebruikt jouw huisarts al eAttest?

Minder administratieve rompslomp, een snellere terugbetaling… eAttest en eFact bieden heel wat voordelen. En niet enkel voor jou, maar ook voor je huisarts. Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat ook steeds meer huisartsen overtuigd geraken van elektronisch voorschrijven. Doet jouw dokter ook al mee?

Allergieën onder de loep

Daar heb je ze weer: de berkenpollen, de kat of, nog een pak kleiner (én venijniger), de huisstofmijten! Laten ze je snotteren en niezen? Bezorgen ze je een kriebelende keel, tranende ogen of een jeukende huid? Je bent lang niet de enige... Meer en meer Belgen krijgen het aan de stok met allergieën. We zetten graag enkele feiten op een rij en bezorgen je een paar bijzondere wist-je-datjes.
28 mei 2020

Zorgverleners mogen geen coronasupplementen vragen

Het coronavirus vraagt extra maatregelen van iedereen. Ook zorgverleners hebben vandaag meer beschermingsmateriaal nodig dan anders. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voorziet in een financiële tegemoetkoming voor zorgverleners. Op die manier zal ook de patiënt niets extra moeten betalen.