Wat moet je doen bij arbeidsongeschiktheid?

Wat moet je weten om te kunnen rekenen op een uitkering? Geef je arbeidsongeschiktheid tijdig aan bij je werkgever en je ziekenfonds. Zo kun je zo snel mogelijk het nodige in orde brengen voor je vervangingsinkomen.
Wat moet je doen bij arbeidsongeschiktheid?

Wat is arbeidsongeschiktheid

De definitie van arbeidsongeschiktheid is vrij voor de hand liggend. Wanneer je door een ziekte of ongeval je werk niet kunt uitvoeren, spreken we van arbeidsongeschiktheid. Deze situatie heeft toch wel enkele ingrijpende gevolgen. Je zult niet alleen lichamelijk moeten herstellen, ook financieel zul je dat voelen als je niet tijdig je ziekenfonds verwittigt.

Hoe en wie erkent je arbeidsongeschiktheid? 

Je komt pas in aanmerking voor een vervangingsinkomen wanneer het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid volledig ingevuld werd door je behandelende arts alvorens je het aan de adviserende arts bezorgt. Wanneer er bepaalde belangrijke elementen ontbreken, kan de adviserende arts geen erkenning geven. Hierdoor kan je uitkering vertraging oplopen. Van zodra je getuigschrift in orde is, zal de arts nagaan of je arbeidsongeschiktheid aan de wettelijke criteria voldoet.

  • Wat als je arbeidsongeschiktheid wordt erkend?
    De einddatum op het attest is ook de datum waarop je arbeidsongeschiktheid ten einde loopt. Telkens de ongeschiktheid verlengd wordt, moet je een nieuw getuigschrift, opnieuw volledig ingevuld met alle info door de behandelende arts, indienen. De behandelende arts legt dan ook een datum vast voor een nieuw controleonderzoek.
  • Wat als je arbeidsongeschiktheid niet wordt erkend? Dan kun je beroep aantekenen tegen de beslissing van de adviserende arts. Heel vaak gaat het om bepaalde info die ontbreekt, waardoor je arbeidsongeschiktheid niet kon erkend worden. Mits een correctie van het medisch getuigschrift, is erkenning meestal wel mogelijk.

Hoe geef je je arbeidsongeschiktheid aan?

Bezorg het ingevulde getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds:

  • Verstuur het document per post naar ons hoofdkantoor op adres: Sluisweg 2, bus 1, 9000 GENT. Wij bezorgen het aan de adviserende arts.
  • De adviserende arts moet het originele document krijgen. Fotokopie, fax of e-mail zijn niet geldig.

Wat is het belang van een tijdige aangifte bij arbeidsongeschiktheid? 

Wil je rekenen op een uitkering dan is het belangrijk dat jij jouw arbeidsgeschiktheid tijdig aangeeft. Cruciaal is dat je dit aangeeft van zodra je ziek wordt of door andere medische omstandigheden voor even buiten strijd bent en nog vóór je gewaarborgd loon verlopen is. Ben je te laat met je aangifte? Dan kan dit grote gevolgen hebben voor het bedrag van je uitkering. 

Om het je makkelijk te maken geven we in onderstaande tabel een overzicht van de statuten met de daarbijhorende aangiftetermijn. De tabel geeft de termijnen weer in kalenderdagen, weekends inbegrepen en vanaf de startdatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Je bent...   Aangiftetermijn
 Interim, werkzoekend, op proefperiode, in herval, andere*   3 dagen (= dag ziekte + 2 dagen)
 Arbeider  14 dagen (= dag ziekte + 13 dagen)
 Bediende  28 dagen (= dag ziekte + 27 dagen)

* sinds 1.1.2016 ook voor verleningen van het getuigschrift

Ben je toch te laat met je aangifte door bepaalde omstandigheden? Dan krijg je een financiële sanctie. Dat betekent dat het dagbedrag van je uitkering met 10 procent wordt verminderd tijdens de periode van laattijdigheid. De sanctie loopt tot en met de dag waarop je de aangifte hebt ingediend.

Wat moet je doen bij verlenging of herval?

Wanneer je door bepaalde omstandigheden toch langer arbeidsongeschikt blijft dan vermeld op het getuigschrift, of je hervalt wanneer je weer aan het werk bent, dan moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw aangeven binnen de 48 uur.

Doe de aangifte van een verlenging of een herval net op dezelfde manier als je de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven. Let ook op! Er is alleen sprake van herval als je terug ziek wordt:

  • binnen 14 kalenderdagen nadat je je werk hebt hervat, na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar; 
  • binnen 3 maanden nadat je je werk hebt hervat, wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was;
  • Opgelet! 'Hervallen' heeft alleen te maken met de termijn waarbinnen je opnieuw arbeidsongeschikt wordt en staat helemaal los van de aandoening waardoor je arbeidsongeschikt wordt. 
Voorbeeld: Je was 6 weken arbeidsongeschikt door een beenbreuk. Je gaat weer werken en krijgt na 4 dagen griep. Je bent daardoor weer 2 weken arbeidsongeschikt. Ook al gaat het om een andere aandoening, voor het ziekenfonds is dit toch een 'herval'. 

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk? Vraag dan de officiële toestemming van je ziekenfonds. Welke stappen je hiervoor moet doorlopen, vind je hier

Alles wat je moet weten over hospitalisatieverzekeringen

Heb je nog bijkomende vragen over onze hospitalisatieverzekeringen? In onze gratis gids kom je er alles over te weten.

Lees ook

13 juli 2021

Snelle antigentests kunnen voortaan worden uitgevoerd bij de apotheker

Je wilt op reis of naar een festival gaan, maar je bent niet gevaccineerd en hebt nog niet de gelegenheid gehad om een van de twee gratis PCR-tests te laten uitvoeren? Sinds 12 juli heb je de mogelijkheid om een snelle antigentest te laten uitvoeren in een van de meer dan 1.000 apotheken in België. Hieronder vind je alle informatie. 

Wat is MS?

Heb je zelf onlangs de diagnose MS (multiple sclerose) gekregen? Of heeft iemand in jouw omgeving MS? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat MS precies is en wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je daarom graag wat meer informatie over deze ziekte.