Nieuws Ziek
31 mei 2016

deel

Volgens 17% van de Belgen gebruikt de dokter 'moeilijke woorden'

Maar liefst 4 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun dokter 'niet goed begrijpen'. Met als gevolg dat ze hun behandeling niet altijd juist volgen, niet altijd de voorgeschreven onderzoeken ondergaan en de raad van de dokter minder goed opvolgen! De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven de resultaten vrij van een enquête over het vermogen van de Belgen om de uitleg van hun arts te begrijpen.

Ter gelegenheid van een publiek debat over het belang van een goede gezondheidskennis, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen deze morgen de resultaten voorgesteld van een peiling waaraan 1.000 Belgen hebben deelgenomen*. 

6 op de 10 Belgen vinden dat ze 'heel goed' de uitleg van hun arts begrijpen over hun ziekte, de behandeling die ze moeten volgen, het preventie-advies, enz. Maar 4 op de 10 Belgen begrijpen niet alles en sommigen kunnen er zelfs helemaal geen touw aan vastknopen. Verontrustende resultaten, die vragen doen rijzen over de mate waarin deze mensen in staat zijn om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Want ook al beschouwen de Belgen de uitleg van hun arts meestal als voldoende, voor 17% zijn de woorden tijdens de raadpleging 'moeilijk'.

Behandeling minder goed gevolgd

Eerste vaststelling: het begrijpen van de medische informatie beïnvloedt sterk de mate waarin mensen hun behandeling volgen. Weliswaar verklaren de meeste Belgen (8 op de 10) dat ze nauwgezet de medicijnen nemen die de arts voorschrijft, maar toch volgen ze hun behandeling minder goed als ze de uitleg erover niet goed snappen. 

Deze mensen 'vergeten' ook twee keer zo vaak om hun geneesmiddelen (regelmatig) in te nemen. Ze zijn ook minder geneigd om de aanbevelingen van de dokter op te volgen: ze ondergaan minder vaak de onderzoeken die de arts voorschrijft, ze komen minder naar opvolgingsraadplegingen en ze volgen de levensstijladviezen van hun arts minder (sport, voeding, ...). Medische info slecht begrijpen heeft dus ernstige gevolgen voor de manier waarop iemand zijn ziekte en zijn gezondheid in het algemeen ter harte neemt.


4% van de Belgen durft geen vragen te stellen aan de dokter.
Dedicated-enquête, uitgevoerd i.o.v. Onafhankelijke Ziekenfondsen

Te weinig tijd uitgetrokken om behandeling uit te leggen

Ook de duur van de raadpleging lijkt een invloed te hebben op het begrijpen van de gezondheidsinfo. Een raadpleging duurt gemiddeld 16 minuten. Mensen die moeite hebben om de uitleg van hun arts te begrijpen, hebben gemiddeld echter kortere raadplegingen (minder dan 15 minuten). 1 op de 8 raadplegingen duurt zelfs minder dan 10 minuten. 

Ook de tijd die de arts besteedt aan het uitleggen van het belang van de behandeling (hoe je die moet volgen, wanneer en in welke dosis), is een doorslaggevende factor: mensen die de medische informatie minder goed begrijpen, geven twee keer vaker aan dat de dokter niet genoeg tijd uitgetrokken heeft om alles uit te leggen. Erg lastig, zeker als je weet dat 4% van de Belgen 'geen vragen durft te stellen' aan de dokter.

Gezondheidseducatie: een gewaarschuwde patiënt is er twee waard

Belgen beschikken over heel wat informatiebronnen en zijn erg tevreden over hun huisarts en het gezondheidssysteem. En toch zijn er nog veel mensen die de informatie over hun gezondheid niet begrijpen. 1 op de 2 begrijpt ook 'moeilijk' hoe hij zijn gezondheid en welzijn kan verbeteren op basis van de informatie die de media publiceren.  

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen we de bevolking helpen om haar gezondheidskapitaal te vrijwaren en zichzelf te verzorgen door de kwaliteit en de toegankelijkheid van gezondheidsinfo te verbeteren, óók de reglementaire informatie (rechten van de patiënt). En door een heel leven lang de kennisontwikkeling te stimuleren. Die missie  van gezondheidseducatie belangt vele actoren aan: scholen, gezondheidsprofessionals, ziekenfondsen, overheid, ... Deze enquête en het debat dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen op 31 mei organiseerden, hebben maar één ambitie: deze problematiek op de agenda plaatsen en zo mee sociale ongelijkheden verminderen. 

* Dedicated-enquête, uitgevoerd tussen 22 en 28 april 2016 bij 1.033 Belgen van meer dan 18 jaar die in de laatste 12 maanden minstens tweemaal bij de huisarts geweest zijn 


Lees ook

13 juli 2021

Snelle antigentests kunnen voortaan worden uitgevoerd bij de apotheker

Je wilt op reis of naar een festival gaan, maar je bent niet gevaccineerd en hebt nog niet de gelegenheid gehad om een van de twee gratis PCR-tests te laten uitvoeren? Sinds 12 juli heb je de mogelijkheid om een snelle antigentest te laten uitvoeren in een van de meer dan 1.000 apotheken in België. Hieronder vind je alle informatie. 

Wat is MS?

Heb je zelf onlangs de diagnose MS (multiple sclerose) gekregen? Of heeft iemand in jouw omgeving MS? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat MS precies is en wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je daarom graag wat meer informatie over deze ziekte.