Nieuws Ziek
14 oktober 2021

deel

1 op 5 stelt medische zorgen uit omwille van de kosten

Wie maakt helemaal geen gebruik van gezondheidszorgen en waarom? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen met een enquête op zoek naar de antwoorden. 

niet-gebruikers medische zorg 

Het aantal mensen dat helemaal geen gezondheidszorgen gebruikt, daalt. In 2010 ging het nog om 7 % van de leden van de onafhankelijke ziekenfondsen. In 2018 maar om 5,4 %. Maar wie zijn die niet-gebruikers anno 2020? Vaak zijn het mannen die geen gebruik maken van gezondheidszorgen, ze wonen vaker alleen zonder partner en voelen zich vaker in uitstekende gezondheid. Nietgebruikers vertonen evenwel ook meer angst voor onderzoeken. Sommigen doen zelfs geen beroep op een tandarts, huisarts of specialist wanneer ze een medisch probleem hebben. De helft van de nietgebruikers geeft ook aan geen hulp van een psychiater of psycholoog te willen zoeken, mochten ze mentale problemen hebben. 

Uitstel door pandemie

Uiteraard speelde COVID-19 een belangrijke rol in het gebruik of niet-gebruik van geneeskundige verzorging in 2020: twee op de vijf respondenten zegt dat ze in 2020 zorg uitstelden omwille van de epidemie en ongeveer een op de vier geeft aan bang te zijn een zorgverlener te raadplegen omwille van COVID-19. Voornamelijk voor mond- en tandzorg werd minder gekozen, met bijna een kwart van de respondenten die aangaven dat dergelijke zorg werd uitgesteld.

medische zorg financieel

Andere opmerkelijke redenen waarom zorg wordt uitgesteld: een op de vijf respondenten geeft financiële redenen op voor het uitstellen van zorg en één op de acht kan de uitleg van zorgverleners maar moeilijk begrijpen.

 

 

Lees ook

30 september 2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid

Als luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. En ook het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, neemt dan toe. Dat blijkt uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met de KU Leuven.
 

Thee met honing of een dokterbezoek?

Ren jij snel naar de huisarts als je je niet goed voelt, of geef je je lichaam de tijd om zichzelf te genezen? Want dat laatste is best mogelijk bij bepaalde ongemakken. “Het wordt tijd dat we weer wat meer naar ons lichaam luisteren”, vindt dokter Linde Tilley, huisarts in Gent.